Apotheek.nl trekt maandelijks nu bijna 1.7 miljoen bezoekers

30 januari 2020

De publiekswebsite Apotheek.nl werd in 2019 per maand gemiddeld bijna 1.7 miljoen keer bezocht. Dat is een aanzienlijke stijging ten opzichte van het jaar ervoor, toen zochten gemiddeld meer dan 1.3 miljoen mensen naar informatie over hun medicijnen op Apotheek.nl. Het jaar 2017 telde per maand ruim 1.25 miljoen bezoekers, net als in 2016. In 2015 waren er maandelijks 1.1 miljoen bezoekers.

Nike Everaarts, apotheker en coördinator van Apotheek.nl: ‘De campagne over Apotheek.nl die de KNMP vorig jaar initieerde, heeft zeker bijgedragen aan de stijging van het aantal bezoekers op Apotheek.nl. Wel is de stijgende curve een optelsom van allerlei factoren, zoals de continue doorontwikkeling van de site en ook de bevlogen inzet van ons team. Het tot tweemaal toe winnen van de titel ‘Beste Medicijnwebsite van Nederland’ deed ook een flinke duit in het zakje’.

Doelstellingen

Een doel van de Apotheek.nl-campagne was om de website bekender te maken onder het Nederlands publiek. Daarnaast moest de jaarlange campagne de trots over de website onder KNMP-leden en hun apotheekteams vergroten, om hen zo ambassadeur van de site te maken. ‘Net zoals bij de huisartsen’, licht Everaarts toe. ‘Geen patiënt lijkt nog een huisartsenpraktijk te verlaten zonder op Thuisarts.nl te zijn gewezen. We willen dat Apotheek.nl zo’n zelfde rol krijgt in alle apotheken in Nederland.’

Echte apothekers

Alle apothekers film Voorafgaand aan het publiciteitsjaar deed de KNMP een oproep uit aan KNMP-leden, met hierin de vraag wie een hoofdrol wilde spelen in de campagne. ‘Apothekers moesten zélf het gezicht van de campagne zijn, en geen acteurs, de site is immers ‘van apothekers, voor het publiek’. Tot onze vreugde stroomden de aanmeldingen binnen; uiteindelijk is er een selectie gemaakt van 14 apothekers’, aldus Everaarts. ‘Het resultaat is een tijdloos filmpje dat volop trots uitstraalt.’

Conclusies en vervolg

‘De resultaten van de campagne over heel 2019 stemmen tot tevredenheid’, concludeert Everaarts. ‘Gemiddeld 400.000 meer bezoekers per maand ten opzichte van vorig jaar; positieve reacties op het magazine over Apotheek.nl; veel besteld en uitgedeeld publieksmateriaal en online campagnes die volgens mediabureau Zuiver ‘boven verwachting’ presteerden.’

Apotheek.nl-magazine

Het magazine over Apotheek.nl dat verstuurd werd tijdens de campagne, werd goed ontvangen door KNMP-leden en hun teams. Iedere vestiging ontving 2 exemplaren. Er volgden nog zo’n 40 nabestellingen. Ook de ROC’s toonden interesse in het magazine, als lesstof. Er is besloten om de content van het magazine om te vormen tot een presentatie; bruikbaar in de klas én in de apotheek, als bespreekpunt met het team

Doorontwikkelen

‘We streven ernaar de stijgende lijn in het bezoekersaantal vast te houden’, zegt Everaarts. ‘Daar ondernemen we ook dit jaar de benodigde acties voor. Een herontwerp van de site, meer passend bij de huidige tijdsgeest, speelt hierin bijvoorbeeld een rol. De eerste verkenning hiertoe is gestart. Bovendien willen we de ruim 80 video’s met medicijnuitleg door apothekers gaan uitbreiden, dit vanwege de positieve reacties op de filmpjes. Verder krijgen de rubrieken in de medicijnteksten er indien van toepassing 2 nieuwe categorieën bij, namelijk informatie over gebruik van het medicijn bij obesitas en relevante informatie na bariatrische chirurgie.’

Abonnement content Apotheek.nl 

Apothekers kunnen de content van Apotheek.nl inladen op hun eigen website. Zo zijn apothekers altijd verzekerd van actuele medicijninformatie, want het Apotheek.nl onderhoudt de teksten. ‘Het is goed om te zien dat de vraag naar dit abonnement sinds de campagne is toegenomen. Ook ziekenhuizen tonen interesse’, aldus Everaarts.

Activiteiten 2019

Bekijk hieronder met welke materialen de KNMP de campagne over Apotheek.nl heeft vormgegeven. 

 • Ontwikkeling campagnepagina over Apotheek.nl.
  Deze speciaal ontworpen campagnepagina wijst bezoekers op de toegevoegde waarde van de site.
 • Ontwikkeling campagnefilmpje
  Het campagnefilmpje met daarin de 14 apothekers is actief gepromoot op online kanalen waar de doelgroep te vinden is, zoals Facebook en Instagram.
 • Ontwikkeling 5 extra filmpjes
  Deze filmpjes (met daarin ook de 14 apothekers) informeren het publiek over: de rubrieken op Apotheek.nl; medicijngebruik bij kinderen; inhalatiemedicatie; nierfunctiewaarden; zelfzorg.
 • Ontwikkeling GIC-film
  Waarom zou een medicijngebruiker kiezen voor de informatie op Apotheek.nl? Vanwege de betrouwbaarheid! Het team achter Apotheek.nl licht in deze video toe hoe dat zit.  
 • Ontwikkeling online banners voor Apotheek.nl en voor sub-campagne ‘Goed voorbereid op Reis’
  De online banners zijn, net als het campagnefilmpje, actief gepromoot op social media. De online advertenties presteerden volgens mediabureau Zuiver ‘boven verwachting’.
 • Ontwikkeling promotiematerialen voor het team
  Om apothekers en hun teams te faciliteren in hun ‘ambassadeursrol’ voor Apotheek.nl, ontwikkelde de KNMP divers publieksmateriaal:
 • Radiospot
  Deze radiospot die voorafgaand aan de zomer van 2019 werd uitgezonden, droeg bij aan een gunstige positionering van de apotheker als zorgverlener, en wees de luisteraar kort op een goede vakantievoorbereiding. Uiteraard met een verwijzing naar Apotheek.nl.