ACM Beleidsregel Juiste Zorg Op de Juiste Plek

2 januari 2020

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een beleidsregel gemaakt over afspraken in het kader van ‘De Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP). In deze beleidsregel formuleert de ACM uitgangspunten voor haar toezicht op afspraken om de Juiste Zorg Op de Juiste Plek te realiseren. Bijvoorbeeld bij afspraken tussen zorgaanbieders onderling, tussen zorgverzekeraars onderling of tussen een samenstel van (meerdere) zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Om te voorkomen dat de ACM belemmerend optreedt en daardoor de juiste zorg op de juiste plek niet tot stand komt, zijn voor de samenwerking binnen JZOJP de volgende voorwaarden opgesteld:

  1. De afspraken zijn gebaseerd op een feitelijk en openbaar regiobeeld;
  2. Zorgaanbieders, zorginkopers en patiënten(vertegenwoordigers) zijn volwaardig betrokken;
  3. De doelstellingen zijn concreet, meetbaar, toetsbaar en beschreven in termen van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg;
  4. Onderbouwd is dat afspraken niet verder gaan dan noodzakelijk voor het bereiken van die doelstellingen;
  5. De doelstellingen, de afspraken en de onderbouwing van die noodzakelijkheid worden openbaar gemaakt.

In een eerdere consulatie heeft de KNMP zich positief uitgesproken over de vijf cumulatieve voorwaarden.

Lees hier het bericht van de ACM Lees hier de KNMP-reactie op het consultatiedocument ACM leidraad ‘Samenwerking tussen concurrenten’
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie