Nieuws 2020

Minister werkt met het veld aan toekomstvisie Wet BIG

Minister Bruins (VWS) werkt aan de toekomstvisie op de Wet BIG. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer. Om te komen tot de toekomstvisie stelt de minister een stuurgroep in. De KNMP wordt in deze stuurgroep vertegenwoordigd door de KNMG. Het doel van deze stuurgroep is om op basis van input uit themasessies en de klankbordgroep, waarin de KNMP zitting neemt, te sturen op de contouren van de toekomstvisie.

Lees verder

Bruins: partijen nog in gesprek over afhandeling recalls

Minister Bruins (VWS) heeft de Tweede Kamer gemeld dat de gesprekken over vergoedingssystematiek bij terugroepacties van geneesmiddelen nog gaande zijn.

Lees verder

ACM Beleidsregel Juiste Zorg Op de Juiste Plek

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een beleidsregel gemaakt over afspraken in het kader van ‘De Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP). In deze beleidsregel formuleert de ACM uitgangspunten voor haar toezicht op afspraken om de Juiste Zorg Op de Juiste Plek te realiseren. Bijvoorbeeld bij afspraken tussen zorgaanbieders onderling, tussen zorgverzekeraars onderling of tussen een samenstel van (meerdere) zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Lees verder

StiPCO 2020: maximaal 14 punten met subsidie

Openbaar apothekers ontvangen over StiPCO-scholingen in 2020 voor maximaal 14 punten tegemoetkoming. Dit omdat het subsidieprogramma geen vol kalenderjaar meer duurt, maar loopt tot en met augustus. Voorheen was het maximum aantal punten 20. Verder blijven de voorwaarden voor StiPCO in 2020 ongewijzigd.

Lees verder

Verduidelijkte NZa-prestatie GDV per 1 januari 2020

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de bekostigingsregels voor de farmaceutische zorg verduidelijkt met ingang van 1 januari 2020. Voor de terhandstelling van een GDV laat de NZa hun regelgeving nu beter aansluiten bij de KNMP-richtlijn.

Lees verder

Lareb: stijging aantal meldingen bijwerkingen na omzetting naar Amfexa

Het aantal meldingen van bijwerkingen is na de omzetting van dexamfetamine naar Amfexa gestegen. Dat meldt het Bijwerkingencentrum Lareb. In juli 2019 kondigde de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan dat apothekers dexamfetamine alleen als apotheekbereiding mogen verstrekken als er geen geregistreerd alternatief is. Het overgrote deel van de bijwerkingen werd gemeld na de aankondiging van IGJ.

Lees verder

Ook in 2020 gastsprekers beschikbaar voor FTO ‘Medicijnresten uit water’

De speciale FTO-editie 'Medicijnresten uit water', die in 2019 van start ging, wordt wegens succes verlengd. Gastsprekers van het waterschap of drinkwaterbedrijf uit de regio zijn ook in 2020 beschikbaar om een presentatie te komen geven tijdens het FTO.

Lees verder

Valpreventie centraal tijdens KNMP-regiobijeenkomsten

Het thema valpreventie staat dit jaar centraal tijdens de KNMP-regiobijeenkomsten. De reeks bijeenkomsten is van 11 t/m 27 februari in de regio’s Dordrecht, Eindhoven, Utrecht, Zwolle en Amsterdam.

Lees verder

Haaglanden MC start met vastleggen contra-indicatie bariatrische chirurgie

Het Haaglanden Medisch Centrum (MC) is als een van de eerste Nederlandse ziekenhuizen gestart met het vastleggen van de contra-indicatie Bariatrische Chirurgie (BC). Apothekers in de regio kunnen hiervan een melding krijgen via het ziekenhuis of de patiënt.

Lees verder

KNMP ondertekent Vuurwerkmanifest

De KNMP heeft het Vuurwerkmanifest ondertekend. Daarmee sluit de KNMP zich aan bij de oproep voor een algemeen vuurwerkverbod voor consumenten. Ook apothekers zien in hun dagelijkse praktijk de gevolgen van het letsel door consumentenvuurwerk.

Lees verder

Grote studie naar antidepressivagebruik: apotheken gezocht voor patiëntinclusie

De studie naar Optimaal, gePERsonaliseerd Antidepressivagebruik (OPERA) zoekt apotheken die willen helpen met de inclusie van patiënten. Apothekers en apotheekteams worden gevraagd om patiënten met een depressie, die in de afgelopen 2 maanden gestart zijn met citalopram of sertraline, uit te nodigen voor het OPERA-onderzoek.

Lees verder

KNMP lanceert nieuwe video’s met neussprayinstructies op Apotheek.nl

De KNMP heeft op de publiekswebsite Apotheek.nl 2 nieuwe video’s met neussprayinstructies gelanceerd; een voor de reguliere corticosteroïd neusspray en voor de Avamys corticosteroïd neusspray. De filmpjes zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Turks en Arabisch en moeten juist gebruik van neussprays onder patiënten bevorderen.

Lees verder

ZonMw-subsidieoproep Grote Trials Ronde 4

De subsidieoproep voor Grote Trials Ronde 4 is opengesteld op de ZonMw-website. De deadline voor indienen is 3 maart 2020, om 14.00 uur. De Grote Trials Ronde is specifiek bedoeld voor een aantal studies dat op hoog evidence-niveau uitsluitsel kan geven over een doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk.

Lees verder

Wijzigingen Bijlage 2 Regeling zorgverzekering

De bijlage-2-voorwaarden van de Regeling zorgverzekering zijn gewijzigd. De minister heeft het besluit hiertoe gepubliceerd in het Staatsblad en gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 in werking.

Lees verder

Recall Depakine Chronosphere 750 mg, granulaat MGA

Sanofi-Aventis Netherlands b.v. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om Depakine Chronosphere 750 mg, granulaat met gereguleerde afgifte (ZI-nummer 15077039) met onmiddellijke ingang terug te roepen op patiëntniveau. De recall betreft alleen de charge met chargenummer CM0125. De charge is gedistribueerd in de periode van 26 november 2019 tot 6 januari 2020.

Lees verder

Ministerie van VWS: ernstige kwetsbaarheid in twee Citrix-servers

Het ministerie van VWS vraagt alle zorgorganisaties om aandacht voor een ernstige kwetsbaarheid in twee Citrix-servers: Citrix ADC en Citrix Gateway. Deze kwetsbaarheid kan gevolgen hebben voor zorgorganisaties die deze servers gebruiken. Door deze kwetsbaarheid in het Citrix-systeem kunnen hackers toegang krijgen tot het computersysteem van een organisatie.

Lees verder

Geneesmiddelentekorten in 2019 verdubbeld

Persbericht | Het aantal geneesmiddelentekorten in Nederland is in 2019 nagenoeg verdubbeld. De tekorten liepen vorig jaar op naar 1492, tegenover 769 in 2018. Dit blijkt uit een inventarisatie door KNMP Farmanco. ‘Het zijn duidelijke cijfers’, stelt voorzitter Aris Prins van de apothekersorganisatie KNMP vast. ‘Patiënten, apothekers en andere zorgverleners hebben hier dagelijks enorme hinder van.’

Lees verder

Recall Picato 150 en 500 mcg/g gel

LEO Pharma b.v. en de leveranciers van de parallelimportproducten hebben in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om Picato 150 en 500 mcg/g gel met onmiddellijke ingang terug te roepen op patiëntniveau. Alle verpakkingen die in omloop zijn moeten worden geretourneerd.

Lees verder

Siilo-gebruik door apothekers fors gestegen

KNMP-leden wisselden in 2019 via de beveiligde messenger-app Siilo met elkaar en met andere zorgverleners gemiddeld 81.000 berichten uit. In 2018 werden er zo’n 54.000 berichten verzonden en ontvangen door apothekers; in 2017 waren dat er 17.000. Toen maakten 1500 KNMP-leden gebruik van de app, inmiddels is dat aantal gestegen naar bijna 3000 leden.

Lees verder

KNMP: voorkom stapeling administratieve lasten door wet toetreding zorgaanbieders

De KNMP roept de Tweede Kamerleden op om te voorkomen dat de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) zorgt voor een stapeling van administratieve lasten. Dat staat in een gezamenlijke brief van de KNMP met de LHV, KNMT, KNGF, InEen, LVVP en KNOV. Vandaag spreekt de Tweede Kamer met minister Bruins (VWS) over de nieuwe wet die de bestaande Wet toelating zorginstellingen (WTZi) moet vervangen.

Lees verder

Apothekers uitgezonderd van Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

Apothekers zijn uitgezonderd van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz). Dat staat in het Besluit van minister Bruins (VWS) waarin de reikwijdte van de Wmcz 2018 is opgenomen. De KNMP schreef eerder in een brief aan de Tweede Kamer dat het voor de hand ligt dat de Wmcz niet op apothekers van toepassing is. Het vragen naar de zorgwensen, behoeften en voorkeuren gebeurt namelijk voortdurend in de zorgrelatie tussen patiënt en apotheker.

Lees verder

Apotheek.nl trekt maandelijks nu bijna 1.7 miljoen bezoekers

De publiekswebsite Apotheek.nl werd in 2019 per maand gemiddeld bijna 1.7 miljoen keer bezocht. Dat is een aanzienlijke stijging ten opzichte van het jaar ervoor, toen zochten gemiddeld meer dan 1.3 miljoen mensen naar informatie over hun medicijnen op Apotheek.nl. Het jaar 2017 telde per maand ruim 1.25 miljoen bezoekers, net als in 2016. In 2015 waren er maandelijks 1.1 miljoen bezoekers.

Lees verder

Boekje biedt overzicht van KNMP-jaar 2019

Prijzen op het congres van de FIP en voor Apotheek.nl, maar ook recalls, geneesmiddelentekorten en de inwerkingtreding van de FMD: 2019 was een bewogen jaar voor apothekers. Een overzicht van wat er speelde is nu beschikbaar in een handzaam jaarboekje. Op 31 januari ontvangen apothekers dit bij het Pharmaceutisch Weekblad, een dag eerder is de inhoud al online in te zien.

Lees verder

Interview met KNMP-bestuurder Hunfeld in boek ‘Steeds beter: op weg naar digitaal leiderschap’

Ziekenhuisapotheker en KNMP-bestuurder Nicole Hunfeld vertelt in het boek ‘Steeds beter: op weg naar digitaal leiderschap’ tegen welke uitdagingen zij op het gebied van digitalisering aanloopt. Dat doet ze samen met nog 10 andere leiders in de zorg. Hunfeld in haar interview: ‘Ik neem graag de lead in de ontwikkeling en toepassing van digitale technologie in mijn werk, maar ben nog altijd op zoek naar de kennis hoe dat te doen. Wij zijn als zorgprofessionals en bestuurders eigenlijk nooit opgeleid in digitalisering’.

Lees verder

Regeling transparantie zorgaanbieders per 1 februari in werking

De Regeling transparantie zorgaanbieders treedt per 1 februari in werking. In deze regeling is vastgelegd welke informatie de zorgaanbieder moet verstrekken. Zo is opgenomen dat de zorgaanbieder de consument informeert over eventuele eigen betalingen. Dat geldt ook voor tarieven die voor de consument van belang zijn en of de prestaties onder de verzekerde aanspraak van de Zorgverzekeringswet vallen.

Lees verder

Overgangsperiode Brexit geen gevolgen voor beschikbaarheid geneesmiddelen

De overgangsperiode van de Brexit heeft geen gevolgen voor beschikbaarheid geneesmiddelen. Dat stelt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) op haar website.

Lees verder

KNMP tekent intentieverklaring ‘Behandel verslaving als een ziekte’

De KNMP heeft samen met dertien zorgorganisaties op 5 februari 2020 een intentieverklaring ondertekend om verslaving bij zorgprofessionals als een ziekte te behandelen. Hiermee beloven zij een gezond en veilig werk- en leerklimaat te creëren waarin problematisch middelengebruik en verslaving bespreekbaar zijn.

Lees verder

Medicatierobot Erasmus MC vermeld in VWS-nieuwsbrief Duurzame Zorg

De medicatierobot van het Erasmus MC is vermeld in de nieuwsbrief Duurzame Zorg van VWS. De robot gaat verspilling tegen door ongebruikte medicatie opnieuw uit te geven aan een andere patiënt.

Lees verder

Nieuwe regels medische hulpmiddelen gelden vanaf 25 mei 2020

Voor medische hulpmiddelen gelden vanaf 25 mei 2020 nieuwe regels. De overgangsperiode van de Europese verordening is dan verstreken. Zo blijkt uit een publicatie van de Europese Unie die de bevordering van de patiëntveiligheid nastreeft. Een van de nieuwe regels is dat alle medische hulpmiddelen die voor 26 mei 2020 in de handel zijn gebracht en een geldig certificaat hebben, tot uiterlijk 27 mei 2025 mogen worden aangeboden.

Lees verder

KNMP verzoekt Tweede Kamer verkenning apothekersrol vaccineren

De KNMP verzoekt de Tweede Kamerleden om de rol van apothekers bij het vaccineren nader te verkennen. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamerleden spreken met staatssecretaris Blokhuis onder meer over de vaccinatiegraad tijdens het Algemeen Overleg over medische preventie.

Lees verder

Gouden IM: 50 jaar betrouwbare geneesmiddelinformatie

De vijftigste editie van het Informatorium Medicamentorum (IM) is uit. Abonnees ontvangen het boek met betrouwbare geneesmiddelinformatie deze week per post. Bestellen kan via de KNMP-website.

Lees verder

Inzicht in FMD-alerts in de apotheek met self assessment tool

De self assessment tool Falsified Medicines Directive FMD) is live. Apothekers hebben inloggegevens via brief en e-mail ontvangen om toegang te krijgen tot de tool. Apotheekhoudenden kunnen in de tool hun prestaties rond de implementatie van de FMD met elkaar vergelijken.

Lees verder

Netwerkbureau Langer Thuis opgericht

Vanuit het landelijke VWS-programma ‘Langer Thuis’ is een netwerkbureau geïnitieerd om regionale netwerken op het gebied van ouderen te ondersteunen. Het Netwerkbureau Langer Thuis is een informatie- en adviespunt waar professionals terecht kunnen met vragen over regionale samenwerking met de focus op ouderen.

Lees verder

KNMP: constructieve afronding Verantwoord Wisselen wenselijk

De KNMP vindt een constructieve afronding van ‘Verantwoord Wisselen’ wenselijk. Momenteel is er voor dit traject nog geen breed gedragen bestuurlijk akkoord. Daarover heeft minister Bruins (VWS) de Tweede Kamer geïnformeerd.

Lees verder

KNMP, Optima Farma en SBA pleiten voor zichtbare verstrekking OVA-gelden

De KNMP, Optima Farma en SBA pleiten voor een zichtbare verstrekking van de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA). Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar het debat over arbeidsmarktbeleid in de zorg.

Lees verder

Dertien apothekers ontvangen certificaat intervisiebegeleider

Dertien apothekers zijn sinds 12 februari 2020 gecertificeerd intervisiebegeleider. De groep heeft de eenjarige opleiding tot ‘Coaches voor Farmacie’ gevolgd, met subsidie uit het StiPCO-budget. Hierdoor kunnen zij intervisiegroepen van collega’s begeleiden als coach.

Lees verder

Richtlijnen Pijn bij kanker en Pijn bij gevorderde COPD en hartfalen beschikbaar

De herziene multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker is gereed. In de herziening ligt de nadruk op de multidisciplinaire benadering van pijn. Daarnaast verschijnt ook een geheel nieuwe evidence-based richtlijn Pijn bij patiënten met gevorderde stadia van COPD of hartfalen.

Lees verder

Zorginstituut: kwaliteitsstandaard medicatieoverdracht ingeschreven

Het Zorginstituut Nederland heeft onlangs de kwaliteitsstandaard Overdracht van medicatiegegevens in de keten ingeschreven in het Register. Het Register is de centrale plek voor informatie over kwaliteit van zorg in Nederland.

Lees verder

Onderzoek voor de apotheker in de praktijk in één overzicht

Welk relevant promotieonderzoek voor de apotheekpraktijk is recent verschenen? Dat is nu te zien in een overzicht op KNMP.nl. De hier getoonde proefschriften ontvingen een bijdrage van de Stichting KNMP-fondsen. Deze stichting ondersteunt onderzoek dat zich richt op de positie van de apotheker in de gezondheidszorg, geneesmiddelen en hun toepassing, of een ander farmaceutisch onderwerp voor de praktijk.

Lees verder

NHG-tabel Gebruiksvoorschriften geactualiseerd

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft in samenwerking met de KNMP en Z-index de NHG-tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25) geactualiseerd. Hierbij komen 89 eenheden te vervallen en er komen twee nieuwe bij. De wijzigingen in de tabel zijn per 1 maart 2020 aangepast in de G-Standaard.

Lees verder

KNMP stelt informatie voor apothekers beschikbaar over coronavirus

Op KNMP.nl is een overzicht beschikbaar voor apothekers en hun team met vragen en antwoorden (Q&A) over het coronavirus (COVID-19). Ook heeft de KNMP een patiëntenbrief opgesteld. De informatie op KNMP.nl wordt voortdurend up-to-date gehouden.

Lees verder

KNMP Voorjaarscongres gaat door

Het KNMP Voorjaarscongres gaat gewoon door, zo lang de overheid geen advies afgeeft om grote evenementen af te gelasten. Online aanmelden voor het congres kan nog tot zaterdag 7 maart 12.00 uur.

Lees verder

Nieuwe updates voor apothekers over het coronavirus

Op KNMP.nl is nieuwe informatie voor apothekers beschikbaar over het coronavirus. Het betreft onder meer informatie over wat apothekers als werkgevers kunnen en mogen doen. Daarnaast staan op Apotheek.nl ook drie tips van de apotheker over het coronavirus.

Lees verder

Veilig e-mailen? VWS stelt handboeken voor implementatie NTA7516 beschikbaar

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) publiceert 3 handboeken die zorgverleners ondersteunen in het implementeren van de normelementen uit de NTA7516. De NTA7516 schept helderheid in de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt aan veilig e-mailen.

Lees verder

Recall Toujeo Solostar 300 E/ml voorgevulde pen 1,5 ml

Sanofi-Aventis Netherlands b.v. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om de Toujeo Solostar 300 E/ml voorgevulde pen van 1,5 ml (ZI-nummer 16145410) met onmiddellijke ingang terug te roepen op apotheekniveau. De recall betreft uitsluitend charge 9F438A met expiratiedatum 30 november 2021. De charge is gedistribueerd vanaf 4 november 2019.

Lees verder

Recall Ornibel 0,120 mg/0,015 mg per 24 en Etonogestrel/Ethinylestradiol Mylan vaginale ring 0,120/0,015 mg per 24 uur (update)

Medical Valley Invest AB en Mylan b.v. hebben in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om met onmiddellijke ingang respectievelijk Ornibel 0,120 mg/0,015 mg per 24 uur en Etonogestrel/Ethinylestradiol Mylan 0,120 mg/0,015 mg per 24 uur, hulpmiddel voor vaginaal gebruik terug te roepen op apotheekniveau.

Lees verder

PharmaSwap winnaar KNMP Zorginnovatieprijs

PharmaSwap, een initiatief van apothekers Piter Oosterhof en Jelmer Faber om verspilling van dure geneesmiddelen tegen te gaan, heeft de KNMP Zorginnovatieprijs 2020 gewonnen. Dat is bekendgemaakt tijdens het KNMP Voorjaarscongres. Ruim 600 KNMP-leden brachten hun stem uit, waarbij de meerderheid koos voor dit duurzame zorginitiatief.

Lees verder

Onderzoek naar draagvlak vaccinatieservice in de apotheek

De KNMP onderzoekt het draagvlak voor een vaccinatieservice in de apotheek. Dit gebeurt met een enquête onder openbaar apothekers. De KNMP is benieuwd naar de visie op ieders bijdrage om de vaccinatiegraad te verhogen. Het invullen van de enquête kan tot 24 maart en neemt ongeveer 5 tot 10 minuten in beslag.

Lees verder

Apotheker genomineerd voor 'Leefstijlprofessional van het jaar'

Apotheker Anne-Margreeth Krijger is een van de tien genomineerden voor 'Leefstijlprofessional van het jaar 2020'. De Vereniging Arts en Leefstijl heeft haar genomineerd omdat ze leefstijlgeneeskunde wetenschappelijk onderbouwd inzet als primaire behandelstrategie bij type-2 diabetes.

Lees verder

KNMP sluit zich aan bij RIVM inzake mondkapjes

De KNMP sluit zich aan bij de inzichten van het RIVM inzake mondkapjes. Eventuele prijsverhogingen door ontstane schaarste vindt de KNMP laakbaar. Dit stelt het KNMP-bestuur.

Lees verder

Centrale studiedagen vervolgopleiding en ApOP- en RESET-trainingen opgeschort vanwege corona

De KNMP heeft in overleg met diverse docenten en de opleidingsdirecteur besloten om de centrale studiedagen en de ApOP- en RESET-trainingen vanwege het coronavirus t/m 31 maart op te schorten.

Lees verder

KNMP: zorgen over beschikbaarheid geneesmiddelen

De KNMP maakt zich ernstig zorgen over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in Nederland. Dit stelt voorzitter Aris Prins namens alle apothekers in een brief aan VWS. Door de coronacrisis houdt de KNMP rekening met een ontwrichtend effect. ‘Dit kan grote gevolgen hebben voor de patiënt.’

Lees verder

Aris Prins bij Op1 en Goedemorgen Nederland

Aris Prins, voorzitter van de KNMP, sprak bij Op1 en Goedemorgen Nederland over geneesmiddelentekorten als gevolg van het coronavirus. Bij Op1 uitte Prins zijn vrees dat de tekorten verder zullen toenemen. In de uitzending van Goedemorgen Nederland benadrukte Prins dat we moeten waken dat het apotheekteam overbelast raakt.

Lees verder

Geen studiedagen ApIOSsen en ApOPs tot en met 6 april, KNMP onderzoekt alternatieven

De centrale studiedagen van de vervolgopleiding voor apothekers in opleiding tot openbaar apotheker (ApIOSsen) en de trainingen voor apothekeropleiders (ApOPs) vinden vanwege de sluiting van scholen en zalencentra in ieder geval tot en met 6 april geen doorgang. De KNMP onderzoekt of het mogelijk is om digitaal onderwijs aan te bieden daar waar dit didactisch mogelijk is en noodzakelijk voor de continuïteit van de opleiding.

Lees verder

Advies CBG: stop met het gebruik van Esmya®

Het CBG adviseert om te stoppen met Esmya® (ulipristalacetaat 5 mg) voor de behandeling van myomen vanwege het risico op ernstige leverbeschadiging.

Lees verder

IGJ: patiënten krijgen gebruikelijke hoeveelheid medicatie mee

Patiënten krijgen bij hun receptgeneesmiddelen de gebruikelijke hoeveelheid geneesmiddelen mee bij de apotheek. Dat stelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een nieuwsbericht over de voorzorgsmaatregel voor de levering en verkoop van medicatie. De gebruikelijke periode wordt niet verlengd door de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus. Dit om medicatie voor iedereen beschikbaar te houden.

Lees verder

Minister Bruins: gebruikelijke hoeveelheid medicatie voor patiënten

Minister Bruins (VWS) wil dat patiënten de gebruikelijke hoeveelheid medicatie meekrijgen. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer. De minister treft voorzorgsmaatregelen om tekorten door het coronavirus tegen te gaan. Daaronder valt ook dat er geen extra geneesmiddelen mogen worden bijbesteld.

Lees verder

VWS schort herregistratieplicht voor apothekers op

De herregistratieplicht voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren is opgeschort vanwege de uitbraak van het coronavirus. Dit heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten.

Lees verder

Benader regionale pers met template-persbericht over maatregelen in de apotheek (beschikbaar na inloggen)

De KNMP stelt een template-persbericht beschikbaar waarmee apotheken de regionale pers kunnen benaderen over de getroffen maatregelen in de apotheek vanwege corona.

Lees verder

Extra vraag en aanbod personeel vanwege coronavirus: deze vacaturesites maken een match

Apotheken die extra personeel zoeken, en apothekers en assistenten die hun diensten willen aanbieden vanwege het coronavirus, kunnen het beste gebruikmaken van matchingsites Extrahandenvoordezorg.nl en Gezondheidszorgbanen.nl. Dit adviseren KNMG, NVZA, Optima Farma, NVFZ en KNMP.

Lees verder

Tips voor communicatie naar patiënten (beschikbaar na inloggen)

In dit bericht treffen KNMP-leden een aantal praktische tips, concrete voorbeelden en een template persbericht die helpen bij de communicatie naar patiënten tijdens de situatie rond corona.

Lees verder

Oproep aan Nederland: hang wit shirt met hart voor het raam

Om alle mensen in de zorg te steunen, roepen de KNMG, KNGF, KNMT, KNMP en KNOV gezamenlijk Nederlanders op een wit shirt met een hart achter de ramen te hangen. Een symbolische witte zorgjas met een groot rood hart dat voor hen klopt en laat zien dat we aan hen denken.

Lees verder

VWS neemt voorzorgsmaatregelen voor beschikbaarheid geneesmiddelen

Het ministerie van VWS neemt voorzorgsmaatregelen om de beschikbaarheid van geneesmiddelen te bevorderen. Minister De Jonge laat in het kader van de corona-uitbraak tijdelijk de wettelijke maximumprijzen los voor alle geneesmiddelen die in Nederland bijvoorbeeld relatief lage prijzen, of een lage omzet hebben. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer. Deze maatregel staat los van de herziening van de Wet Geneesmiddelenprijzen per 1 april aanstaande. Deze wetswijziging gaat door.

Lees verder

Vloerstickers en publieksposters corona nu gratis te bestellen

De KNMP stelt publieksmateriaal over de maatregelen tegen corona op veler gezoek gratis ter beschikking voor KNMP-leden. Het betreft speciale vloerstickers en 2 posters. Via de nieuwe stickers wordt het belang van afstand bewaren onderstreept. Ze zijn gemakkelijk op een vloer (of raam) te plakken, zonder vervelende resten achter te laten bij verwijderen.

Lees verder

IGJ: voorlopig geen routine-inspecties voor GMP/GDP

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voert de GMP- en GDP-inspecties voorlopig niet uit. Dat stelt de IGJ in een bericht op haar website.

Lees verder

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 in werking per 1 juli 2020

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz) treedt in werking per 1 juli 2020. Apothekers zijn uitgezonderd van de Wmcz. Daartoe besloot voormalig minister Bruins (VWS) al eerder dit jaar.

Lees verder

Vrijstelling voor handdesinfectantia: update 24 maart 2020

Door de corona-uitbraak dreigt een tekort aan middelen voor handdesinfectie in de professionele zorg. Dergelijke middelen vereisen een formele toelating door de overheid. De minister voor Milieu en Wonen heeft op 24 maart een vrijstelling verleend specifiek aan apotheken voor verkoop aan en gebruik door professionele zorgaanbieders.

Lees verder

Heel Nederland stuurt apotheekteams hartverwarmende berichten

Apotheekteams ontvangen vanuit alle hoeken in Nederland hartverwarmende dankwoorden voor hun tomeloze inzet tijdens de situatie rond corona. Van bloemen en kaarten met lieve woorden, tot een speciale tv-spot op SBS6: uit alle reacties spreekt de hoge waardering die Nederland heeft voor de bergen werk die apotheekteams momenteel verzetten. ‘Ontroerend en indrukwekkend, als je alle complimenten achter elkaar bekijkt’, aldus KNMP-voorzitter Aris Prins.

Lees verder

ZN: maximale controletermijn verkort naar 2 jaar per 2021

Zorgverzekeraars hebben afgesproken om vanaf 2021 een maximale controletermijn van twee kalenderjaren te hanteren voor de farmacie. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een bericht op haar website. Dit betekent dat er uiterlijk binnen twee jaar een materiële controle gestart wordt. Hiermee worden de administratieve lasten voor apothekers verminderd.

Lees verder

IGJ en EMA waarschuwen voor onterechte claims en vervalste geneesmiddelen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) waarschuwen voor reclames van (genees)middelen die zouden helpen bij de preventie van het coronavirus of de behandeling ervan. IGJ en het EMA benadrukken dat er nog geen geregistreerde geneesmiddelen of vaccins zijn tegen het coronavirus.

Lees verder

Recall op patiëntniveau: Esmya 5 mg

Gedeon Richter BV heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om Esmya® 5 mg tabletten terug te roepen bij de patiënt. Het betreft alle charges van de verpakkingen van 28 tabletten en 84 tabletten, ZI-nrs. 15785890 en 16089480.

Lees verder

Aanpassing WGP uitgesteld met zes maanden

Naast de door minister De Jonge aangekondigde maatregelen, wordt ook de aanpassing van de Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP) uitgesteld met een half jaar. Dit schrijft minister Van Rijn (VWS) in een brief aan de Kamer.

Lees verder

Oproep: maak een corona-vlog in de apotheek voor programma Frontberichten op BNNVARA

BNNVARA zoekt voor het programma Frontberichten zelf opgenomen vlogs waarin mensen met cruciale beroepen tonen hoe zij tijdens corona anderen helpen, en hoe zij eraan bijdragen om Nederland draaiende te houden. ‘Een prachtige kans om te laten zien hoeveel werk apotheekteams momenteel voor en achter de (spat)schermen verrichten’, aldus KNMP-voorzitter Aris Prins.

Lees verder

Vervolgopleiding: drie maanden geen centraal onderwijs

De komende drie maanden is er geen centraal onderwijs binnen de vervolgopleiding tot openbaar apotheker. Alleen apothekers in opleiding (ApIOSsen) van de groepen 145 en 146 kunnen hun laatste vakken digitaal afronden. Ook de cursussen voor apothekeropleiders (ApOPs) zijn met drie maanden opgeschort. Dit heeft de KNMP besloten na het overheidsverbod op bijeenkomsten tot 1 juni.

Lees verder

Van Rijn: We trekken samen met apothekers op

Laten we samen optrekken bij het signaleren en voorkomen van problemen rondom de farmaceutische zorg en mogelijke tekorten van geneesmiddelen door de coronacrisis. Dit schrijft minister Van Rijn van Medische Zorg in een bericht aan apothekers en apotheekteams in Nederland, waarmee hij hen een ‘hart onder de riem’ wil steken.

Lees verder

KNMP en zorgverzekeraars: meer ruimte voor zorg bij coronavirus

KNMP en zorgverzekeraars zijn in gesprek over meer ruimte voor apothekers om bij de coronacrisis de zorg voorop te kunnen stellen. Er komt onder meer een aanpak voor zorgaanbieders die extra kosten maken in verband met de coronacrisis. Dat kondigt ZN aan in een nieuwsbericht op haar website.

Lees verder

KNMP-standpunt: openbare apotheken leveren geen chloroquine en hydroxychloroquine af

Openbare apotheken moeten geen chloroquine en hydroxychloroquine afleveren. Deze middelen zijn bedoeld voor de behandeling tijdens het verblijf in en na ontslag uit het ziekenhuis van coronapatiënten. Dat is het standpunt van apothekersorganisatie KNMP.

Lees verder

Berichtgeving corona: 7 punten om niet te missen

De WGP is uitgesteld, de BIG-herregistratieplicht opgeschort en de minister spreekt zijn waardering uit over apotheken. De berichten over corona volgen elkaar razendsnel op. Zeker weten dat u niets heeft gemist? De berichtgeving, materialen en ondersteuning van de KNMP over corona op een rijtje, in 7 punten.

Lees verder

VIPP farmacie gaat digitale medicatieoverdracht en veiliger patiëntenzorg mogelijk maken

VWS heeft vandaag de KNMP geïnformeerd over goedkeuring van de VIPP Farmacie. Dit versnellingsprogramma heeft als doel de zorg veiliger en efficiënter te maken en de positie van de patiënt versterken, door het beschikbaar stellen van actuele medicatieoverzichten voor zorgverleners en patiënt en verbeterde medicatiebewaking. Om dit mogelijk te maken is voor de toekomstige VIPP-farmacieregeling een bedrag van 86 miljoen euro gereserveerd.

Lees verder

Nog in april prijscorrecties in G-Standaard

AIS-leveranciers en declaratie-intermediairs voeren in april prijscorrecties door op de G-Standaard. Dit is overeengekomen door betrokken partijen na het besluit van VWS om de aanscherping van de WGP per 1 april met een half jaar uit te stellen.

Lees verder

Nieuwe poster met alle maatregelen tijdens corona beschikbaar

De KNMP stelt een nieuwe poster beschikbaar over alle maatregelen in de apotheek tijdens corona. De poster, die deze week in de apotheek wordt bezorgd per post, bevat een aantal boodschappen richting het publiek en is zodoende een update van eerder vervaardigde materialen. De boodschappen op de poster zijn generiek en per apotheek op maat in te vullen.

Lees verder

StiPCO verlengd tot eind 2020

Openbaar apothekers kunnen tot het einde van 2020 scholing volgen met StiPCO-subsidie. Dit heeft het ministerie van VWS de KNMP toegezegd. Het stimuleringsprogramma zou normaal gesproken op 1 september 2020 eindigen.

Lees verder

IGJ: geneesmiddelen opslaan in corona-klinieken tijdelijk toegestaan

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) staat het tijdelijk toe om geneesmiddelen op te slaan in corona-klinieken. Dat stelt de IGJ in een nieuwsbericht op haar website.

Lees verder

Minister Van Rijn steekt apothekers hart onder de riem met bezoek

Minister Van Rijn (Medische Zorg) bezocht woensdag 8 april Apotheek Ridderveld in Alphen aan den Rijn en sprak daar met de apothekers, het apotheekteam en een huisarts over de impact van het coronavirus op de farmaceutische zorgverlening. Nadat hij eerder schriftelijk steun betuigde aan apothekers en apotheekteams, stak de minister nu persoonlijk een hart onder de riem.

Lees verder

VWS: inzicht in voorraden om tekorten te voorkomen

Het is belangrijk om accuraat inzicht te hebben in de voorraden in Nederland en de relevante ontwikkelingen in de markt, zodat we passende (preventieve) maatregelen kunnen nemen om tekorten te voorkomen. Dat stelt minister De Jonge (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. De minister voor Medische Zorg en Sport overlegt met verschillende partijen om hen zoveel mogelijk in staat te stellen om de maatregelen te nemen die zij nodig achten.

Lees verder

CIBG: stand van zaken vermelden BIG-nummer

Het CIBG stelt in een stand van zaken over het vermelden van het BIG-nummer dat de verplichting per 1 januari 2021 in werking treedt. Dat staat in een nieuwsbericht op de website van het CIBG. Het aangepaste besluit met de regels voor de verplichting het BIG-nummer te vermelden is op 2 april officieel bekendgemaakt. Voorts stelt het CIBG dat door de coronacrisis BIG-geregistreerde zorgverleners en hun werkgevers wellicht niet voldoende tijd hebben om op 1 januari 2021 aan de verplichting te voldoen. Daar wordt rekening mee gehouden: men hoeft voorlopig nog niets te doen.

Lees verder

Herregistratieperiode voor openbaar en ziekenhuisapothekers verlengd met half jaar

Alle lopende (her)registratieperiodes van openbaar en ziekenhuisapothekers worden verlengd met een half jaar. Dit hebben het Centraal College Specialismen Farmacie (CC) en de Specialisten Registratie Commissies Openbare en Ziekenhuisfarmacie (SRC-OF en SRC-ZF) besloten zodat deze groepen apothekers alle aandacht kunnen geven aan zorg tijdens de coronacrisis.

Lees verder

Stichting BWM stelt cahier beschikbaar over coronavirus

Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM) stelt een cahier beschikbaar over het coronavirus: ‘Help ik ben besmet’. Daarin bespreken wetenschappers en specialisten de nu op volle toeren draaiende infectieziektebestrijding in Nederland. Het cahier is voor € 7,50 te bestellen in boekvorm. De online versie is gratis te downloaden.‎

Lees verder

VWS: beschikbaarheid geneesmiddelen borgen

Het is belangrijk om de beschikbaarheid van midazolam en andere geneesmiddelen voor alle patiënten te borgen. Dat schrijft minister De Jonge (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. VWS is hierover in overleg met onder meer de KNMP en het Landelijke Coördinatiecentrum Geneesmiddelen. De bewindsman stelt dat op basis van de huidige informatie op dit moment voldoende midazolam beschikbaar is voor gebruik in de thuissituatie en in verpleeghuizen.

Lees verder

Eerste online studiedagen vervolgopleiding tot openbaar apotheker

In de twee weken voor Pasen hebben de eerste centrale studiedagen van de KNMP-vervolgopleiding tot openbaar apotheker plaatsgevonden via de online videoverbinding van Jitsi. De KNMP onderzoekt momenteel of dit voor andere studiedagen van de opleiding ook mogelijk is.

Lees verder

PREM-uitvraag verlengd tot 1 juni

De PREM-uitvraag is vanwege de situatie rond corona met de bijbehorende maatregelen en toegenomen druk in de apotheken verlengd tot 1 juni 2020. Dit hebben de KNMP, NVZA en zorgverzekeraars samen besloten.

Lees verder

KNMP stelt OLVG corona check beschikbaar voor apothekers en medewerkers

De KNMP stelt de OLVG corona check beschikbaar voor apothekers en hun medewerkers. Met de gratis app kunnen zij achterhalen of ze mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Een medisch team achter de app beoordeelt hun gezondheidsproblemen en geeft waar nodig advies.

Lees verder

VWS: voldoende midazolam in de markt volgens monitor LCG

De monitor van het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) toont aan dat er voorlopig voldoende midazolam beschikbaar is. Dat stelt minister De Jonge (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. Voorts geeft de bewindsman aan dat apothekers soms toch tekorten ervaren doordat zij het niet bij hun reguliere groothandel kunnen bestellen. Als deze groothandel echter het product niet beschikbaar heeft, wordt de apotheker geadviseerd het middel bij een andere groothandel te bestellen, aldus minister De Jonge. Ook kan de apotheker zich wenden tot de ziekenhuisapotheek.

Lees verder

Uitbetaling StiPCO-tegemoetkoming 2019 eind juni

Openbaar apothekers die in 2019 StiPCO-scholing hebben gevolgd, ontvangen de hierbij behorende tegemoetkoming eind juni. Voorwaarde hiervoor is dat zij alle evaluatieformulieren voor hun StiPCO-scholingen en een digitaal uitbetalingsformulier met daarop de juiste bankgegevens hebben ingevuld.

Lees verder

CBG: risico op ernstige bijwerkingen door chloroquine en hydroxychloroquine

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) waarschuwt voor een risico op ernstige bijwerkingen door gebruik van chloroquine en hydroxychloroquine. De KNMP herkent deze waarschuwing van het CBG, die vandaag in navolging van een publicatie op de website van het Europees Medicijn Agentschap is gedaan. Beide middelen kunnen leiden tot hartritmestoornissen, lever- en nierproblemen, en ernstige irreversibele oogheelkundige complicatie.

Lees verder

Sectie LOA en AGM zoeken nieuwe commissieleden

De sectie LOA en AGM zijn op zoek naar nieuwe commissieleden. Deze secties krijgen een commissie in plaats van een bestuur, zoals besloten in de Algemene Vergadering (AV) van 11 december 2019. Dit is in lijn met de wijziging van de bestuurlijke structuur van de KNMP. Om te borgen dat deze overgang zo soepel mogelijk verloopt en om vernieuwing te combineren met continuïteit, worden de zittende sectiebestuursleden voorgedragen voor herbenoeming.

Lees verder

Sectie LOA en AGM stellen vacatures commissieleden open

De sectie LOA en AGM stellen de vacatures voor commissieleden open. Door de wijziging van de bestuurlijke structuur van de KNMP zoekt de sectie AGM een nieuw lid van de sectiecommissie. De sectie LOA is op zoek naar twee nieuwe leden. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen en profielschets kunnen tot 15 mei reageren.

Lees verder

IGJ verlengt alle GMP- en GDP-certificaten automatisch tot eind 2021

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verlengt alle GMP- en GDP-certificaten automatisch tot eind 2021. Eerder al had de IGJ aangekondigd voorlopig geen GMP- en GDP-inspecties meer uit te voeren op de productie en distributie van geneesmiddelen.

Lees verder

KNMP ontsluit wekelijks kengetallen medicatieverstrekkingen tijdens coronacrisis

De KNMP ontsluit vanaf heden wekelijks kengetallen van medicatieverstrekkingen tijdens de coronacrisis. Het betreft een representatieve steekproef onder openbare, poliklinische en dienstapotheken in Nederland. De landelijke data geven een trend weer, regionaal en lokaal kan er sprake zijn van verschillen.

Lees verder

Huiselijk geweld melden bij apotheek via codewoord

Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen vanaf 1 mei melding doen bij de apotheek via het codewoord ‘Masker 19’. Dat heeft de KNMP in samenwerking met het ministerie van VWS en het ministerie voor Rechtsbescherming afgesproken. Het codewoord biedt uitkomst voor slachtoffers die in deze tijd niet naar een veilige plek kunnen om huiselijk geweld te melden.

Lees verder