Zichtbare rol apotheker in handreiking kwetsbare ouderen

14 juni 2019

De handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ is deze week geaccordeerd in het bestuurlijk overleg van het VWS-programma Langer Thuis. De SIG Ouderen van de KNMP heeft voor de handreiking input geleverd over de rol van de openbaar apotheker. Dertien landelijke partijen delen in de handreiking actuele inzichten rondom thuiswonende kwetsbare ouderen.

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Ook zeer kwetsbare ouderen. Goede samenwerking en afstemming tussen zorg- en hulpverleners in de wijk en met de oudere en mantelzorgers is essentieel om mogelijke problemen op tijd te signaleren en de juiste hulp te bieden. De handreiking bevat een 6-stappenplan en een overzicht van rollen en taken die handvatten geven bij het organiseren van zorg aan kwetsbare ouderen.

Onderdeel van handreiking Kwetsbare ouderen thuishandreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk, mei 2019

Drie niveaus

De handreiking ondersteunt de zorg voor kwetsbare ouderen op drie niveaus:

  • individuele zorgverleners maken kennis met bruikbare ideeën en suggesties en kunnen hiermee snel aan de slag;
  • lokale en regionale samenwerkingsinitiatieven krijgen handvatten om de zorg op lokaal en regionaal niveau te organiseren;
  • landelijke partijen krijgen aanknopingspunten om op landelijk niveau te werken aan het oplossen van knelpunten en belemmeringen.

 

De partijen die een bijdrage leverden aan de handreiking zijn: LHV, V&VN, InEen, NHG, KNGF, Laego, Patiëntenfederatie Nederland, ZN, VWS, Sociaal Werk Nederland, de VNG, KNMP en Actiz.

 

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg