Wijziging Wet geneesmiddelenprijzen nog niet afgerond

21 november 2019

In een brief naar de Eerste Kamer vraagt minister Bruno Bruins om een spoedige afronding van de parlementaire behandeling van het voorstel van Wet tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen. De wetswijziging gaat op zijn vroegst per 1 april 2020 in.

Als het wetsvoorstel voor 15 december 2019 in werking treedt, kunnen de maximumprijzen voor geneesmiddelen op 1 april 2020 worden vastgesteld op basis van onder meer de prijzen in Noorwegen in plaats van Duitsland. Als deze beoogde inwerkingtredingsdatum niet wordt gehaald, dan kunnen de maximumprijzen pas per 1 oktober 2020 op deze wijze worden vastgesteld. In dat geval stelt minister Bruins dat de beoogde besparingen op de uitgaven voor intramurale en extramurale geneesmiddelen in 2020 aanzienlijk verminderd worden met een bedrag van ongeveer € 150 miljoen.

Lees de brief van de minister
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering