Wijkverpleegkundigen mogen medicijnrol rechtstreeks aanvragen bij apotheker

5 december 2019

Wijkverpleegkundigen mogen een medicijnrol rechtstreeks aanvragen bij de apotheker. Hiervoor hebben zij geen machtiging meer nodig van de huisarts. Dit schrappunt komt voort uit het actieprogramma (Ont)Regel de zorg voor de wijkverpleging. Deze aanvraagroute verandert niets in de prestatiebekostiging voor apothekers.

Wijkverpleegkundigen kunnen een medicijnrol zelf aanvragen bij de apotheker als zij beoordelen dat de patiënt de medicatie niet meer zelfstandig kan beheren en gebruiken. Vervolgens stemt de apotheker het medicatiegebruik af met de voorschrijver volgens de KNMP-richtlijn ‘zorg voor patiënten met geneesmiddelen in geïndividualiseerde distributievorm (GDV)’, waarna deze tekent voor akkoord. De apotheker kan nadien de medicijnrol ter hand stellen aan de patiënt.

Wanneer het medicatiegebruik van de patiënt moet worden aangepast, bespreekt de wijkverpleegkundige dit met de voorschrijver. De apotheker start, stopt of wijzigt geneesmiddelen in een GDV alleen als er een schriftelijke aanwijzing is van de voorschrijver.

Meer informatie over de aanvraagroutes van een medicijnrol
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering