VWS-subsidie voor nascholing StiPCO verlengd tot in 2020

17 oktober 2019

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de subsidie voor het Stimuleringsprogramma competentieontwikkeling openbaar apothekers (StiPCO) verlengd tot 1 september 2020. Dit heeft het ministerie laten weten aan de KNMP, die het programma uitvoert. Openbaar apothekers en leden van het apotheekteam kunnen door dit besluit acht maanden langer gebruikmaken van de tegemoetkoming bij StiPCO-scholingen. Eerder was voorzien dat de regeling op 31 december 2019 zou eindigen.

StiPCO donkerblauwMet de scholing binnen StiPCO bereiden openbaar apothekers, apothekersassistenten en farmaceutisch consulenten zich optimaal voor op de rol als farmaceutisch zorgverlener in de geïntegreerde eerstelijnszorg. De bijbehorende tegemoetkoming maakt met name kleinschalige interactieve leervormen bereikbaarder.

Peter Wognum, voorzitter van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers van de KNMP (WSO): 'Met deze verlenging onderstrepen het ministerie en de KNMP het belang en de urgentie om de competenties van de openbaar apotheker en zijn team op het niveau te brengen dat nodig is om individuele farmaceutische patiëntenzorg op specialistisch niveau te kunnen bieden — zoals we dat in de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg hebben verwoord.’

Openbaar apothekers en team

Openbaar apothekers die deelnemen aan StiPCO ontvangen een financiële bijdrage. Als hun werkgever of keten de scholing betaalt, ontvangt deze de tegemoetkoming. Het programma is op 1 januari 2016 van start gegaan.

Ook leden van het apotheekteam kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan StiPCO-scholingen. Via de StiPCO-studiegids kunnen teams zich opgeven voor een twintigtal scholingen die zich richten op competenties als communicatie en samenwerking.

In 2018 volgde 86% van de 2.803 geregistreerde openbaar apothekers een of meerdere scholingen binnen StiPCO. Zij behaalden gemiddeld 14 punten per persoon. Door de jaren heen heeft de deelname aan intervisie een hoge vlucht genomen: dit bedroeg in 2016 6% van het totaal aantal gevolgde StiPCO-uren, in 2017 12,5% en in 2018 21%.

Meer over StiPCO Naar de StiPCO-studiegids
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie