Verkiezingen lid KNMP-bestuur: twee kandidaten bekend

16 mei 2019

Ziekenhuisapothekers Nicole Hunfeld en Tjalling van der Schors stellen zich kandidaat voor de vacante positie in het KNMP-bestuur. Leden van de KNMP krijgen begin juni de mogelijkheid om te stemmen op de kandidaat van hun keuze.

Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen en profielschets konden tot 30 april 2019 reageren. De kandidaatsstellingscommissie heeft de sollicitanten tijdens een gesprek getoetst aan dit profiel en draagt Nicole Hunfeld en Tjalling van der Schors voor als kandidaten voor het KNMP-bestuur. De benoeming van het nieuwe bestuurslid vindt plaats tijdens de Algemene Vergadering op woensdag 26 juni. Tijdens deze vergadering treedt Jan Pieter Schouten terug uit het KNMP-bestuur.

Lees de motivatie van de kandidaten
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: KNMP