Geen wijzigingen in vergoeding apotheekbereidingen 2020

12 december 2019

Er zijn geen wijzigingen in de vergoeding van (doorgeleverde) apotheekbereidingen per 1 januari 2020. Dit hebben de zorgverzekeraars bekendgemaakt. Een 'verschillijst 2019-2020’ is daarom niet beschikbaar voor 2020.

Sinds 2016 besluiten zorgverzekeraars gezamenlijk welke (doorgeleverde) bereidingen voor vergoeding in aanmerking komen. Om tot een gezamenlijk besluit te komen, krijgen de verzekeraars input van de KNMP, koepelorganisaties van medisch specialisten en huisartsen en van de Patiëntenfederatie Nederland. Uiteindelijk besluiten de zorgverzekeraars of zij een bereiding vergoeden of niet.

Aanspraakstatus

Een (doorgeleverde) bereiding kent drie verschillende aanspraakstatussen:

  • De bereiding komt in aanmerking voor vergoeding;
  • De bereiding komt alleen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor vergoeding;
  • De bereiding komt niet in aanmerking voor vergoeding.

In die laatste categorie kan de zorgverzekeraar op basis van een gemotiveerde aanvraag van de behandelaar via een machtigingsprocedure toch besluiten tot vergoeding over te gaan. De aanspraakstatus en eventuele aanvullende voorwaarden van een bereiding worden uitgeleverd via de G-Standaard.

Oude wijzigingen

Hieronder is nog het overzicht te vinden van bereidingen waarvan de vergoeding per 2019 gewijzigd is ten opzichte van 2018:

Bekijk de verschillijst vergoedingen DB’s 2018-2019 voor apothekers Bekijk de verschillijst vergoedingen DB’s 2018-2019 voor patiënten

Ook op de websites van de zorgverzekeraars en op  is een overzicht van de wijzigingen te vinden.

Zijn er naar aanleiding van deze wijzigingen nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk van het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (, tel. 070 37 37 370).

Ga naar meer informatie over de vergoeding van apotheekbereidingen Ga naar de publieksinformatie op Apotheek.nl
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg