Uitslag kwaliteitsindicatoren 2018 beschikbaar voor apotheken

4 juli 2019

Maar liefst 94% (1.721) van de uitgenodigde openbare apotheken vulde de kwaliteitsindicatoren over 2018 in. Voor al deze apotheken is nu een afzonderlijk benchmarkrapport met de uitslag beschikbaar. IT-partner DESAN heeft alle deelnemende apotheekhoudenden een bericht gestuurd over het benchmarkrapport.

Daarnaast kunnen apotheken, na inloggen, het rapport downloaden via de website van DESAN. Inloggen kan met de code die is verstuurd naar het e-mailadres waarop apotheken half maart ook de uitnodiging voor de online enquête ontvingen. Dezelfde code is op 2 juli nogmaals naar alle apotheken verzonden. 

Naar het benchmarkverslag via de website van DESAN 

Helpdesk

Vragen over het benchmarkverslag? Kijk eerst naar de antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

Apotheken die geen inlogcode hebben ontvangen, problemen hebben met inloggen of vragen hebben over het rapport, kunnen contact opnemen met DESAN via of 020-5207279.
Inhoudelijke vragen over het benchmarkrapport van de apotheek? Neem dan contact op met de KNMP via of 070-3737125.

Openbare Database

De rode sterretjes in de benchmark rapportage geven de indicatoren aan die in de Openbare Database (ODB) 2018 zijn opgenomen. De Stuurgroep Kwaliteitsindicatoren Farmacie (zie verderop) heeft na de uitvraag bekeken welke indicatoren valide zijn en aan de hand daarvan de ODB 2018 vastgesteld. De nieuwe indicatoren bij de richtlijn Diabetes zijn niet in de ODB opgenomen. Drie al eerder uitgevraagde indicatoren op het gebied van diabetes zijn wel in de ODB opgenomen. Dit betreffen de indicatoren met een ondergrens die door SFK zijn berekend (2.1, 2.2 en 2.3).

Dienst Kwaliteitsmeting

De kwaliteitsmeting is beschikbaar voor alle openbare apotheken en is inbegrepen in de Zakelijke Contributieregeling Openbare Apotheken van de KNMP. Openbare apotheken die niet deelnemen aan deze regeling betalen € 134,- voor het gebruik van de enquête-tool, het benchmarkverslag van de apotheek, opname in de ODB en weergave van de indicatoren op Apotheek.nl.

Voor ziekenhuisapotheken en poliklinische apotheken verloopt de uitvraag van kwaliteitsindicatoren via de NVZA.

SKIF en Stuurgroep Kwaliteitsindicatoren Farmacie

De Stichting KwaliteitsIndicatoren Farmacie (SKIF) van de KNMP, NVZA en LHV Apotheekhoudenden organiseert de uitvraag van kwaliteitsindicatoren. Dit gebeurt in opdracht van de stuurgroep Kwaliteitsindicatoren Farmacie. In de stuurgroep zijn naast de apotheekhoudenden de volgende partijen vertegenwoordigd: zorgverzekeraars, Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Patiëntenfederatie Nederland en de Consumentenbond.