Tweede Kamer stemt unaniem voor het bevorderen van magistraal bereiden

5 november 2019

De Tweede Kamer steunt met algemene stemmen de motie van GroenLinks om onderzoek te doen naar het bevorderen van magistrale bereidingen. In de motie roept Kamerlid Ellemeet de regering op in overleg te treden met apothekers en zorgverzekeraars. Doel daarvan is te onderzoeken hoe kennisdeling over magistraal bereiden het best kan worden bevorderd. Daarbij komen in ieder geval het juridische en vakinhoudelijke aspect aan de orde, evenals het bedrijfseconomisch verantwoord magistraal bereiden.

Voorts heeft de Tweede Kamer een motie van het CDA aangenomen om te onderzoeken wat de mogelijkheden en kansen zijn om productielocaties voor geneesmiddelen naar Nederland te halen. Kamerlid Van den Berg stelt dat Nederland te afhankelijk is geworden van landen buiten Europa als het gaat om productie van geneesmiddelen en vindt dat het produceren van geneesmiddelen gezien moet worden als een proces van vitaal belang.

Lees de motie van het lid Ellemeet

Lees de motie van de leden Van der Berg en Veldman

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering KNMP