Twaalf nieuwe intervisiecoaches farmacie opgeleid

9 juli 2019

Twaalf apothekers ontvingen begin juli 2019 het diploma gecertificeerd intervisiebegeleider. Zij zijn vanaf het najaar beschikbaar om intervisiegroepen van collega’s te begeleiden als coach. De groep volgde de eenjarige opleiding tot ‘Coaches voor Farmacie’, met subsidie uit het StiPCO-budget.

Voorafgaand aan de uitreiking hebben programmaleider dr. Sharon Schouten- Tjin A Tsoi en hoofddocent Rick Boessen warme woorden voor de deelnemers. Ook Eric Janson, algemeen directeur van de KNMP, is blij met het opleidingstraject tot intervisiecoach. ‘Het is mooi om collega-apothekers te helpen hun weg te vinden in het uitoefenen van hun beroep,’ aldus Janson.

Een intervisiegroep bestaat uit een vaste groep openbaar apothekers die regelmatig bijeenkomt om praktijksituatie(s) te bespreken op basis van persoonlijke ervaringen. Doel is ‘om door intercollegiale feedback inzicht te krijgen in het eigen handelen en de mogelijkheden tot verbetering’, aldus de handreiking op KNMP.nl. Openbaar apothekers die zich hebben ge(her)registreerd na 1 januari 2015 zijn verplicht om in vijf jaar tien uur toetsing te volgen. Intervisie valt hieronder.

De pas afgestudeerde coaches voor farmacie verschijnen in september met hun profiel op KNMP.nl. Een eerste groep coaches is in juli 2018 klaargestoomd.

StiPCO

‘Coaches voor Farmacie’ is een van de innovatieve opleidingen die is opgestart met gelden uit StiPCO, het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers. Doel van StiPCO is dat openbaar apothekers zich verder ontwikkelen als allround zorgverlener in de eerste lijn.