Theofylline verdwijnt in 2020 definitief van de Nederlandse markt

20 december 2019

Fabrikant Mylan haalt binnenkort alle doseringen van theofylline definitief uit de handel, meldt KNMP Farmanco. Apothekers kunnen, mits zij een artsenverklaring hebben, dit geneesmiddel nog wel uit het buitenland importeren. Zij dienen dan afspraken te maken met de zorgverzekeraar over het verrekenen van de kosten voor import.

De apotheker kan in het gesprek met de voorschrijver over de noodzaak van importeren van theofylline ook ingaan op het wisselen naar een ander geneesmiddel. Gebaseerd op bewijs en de relatief lage effectiviteit wordt behandeling met theofylline niet aangeraden, tenzij therapie met andere bronchusverwijders niet mogelijk is (GOLD 2013). Theofylline heeft geen plaats in de NHG-Standaard Astma bij Volwassenen. Begeleiding door de apotheker gebeurt conform KNMP Handleiding Geneesmiddelsubstitutie.

Meer informatie over leveren op artsenverklaring Ga naar KNMP Farmanco
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg