Subsidieregeling voor regionale samenwerkingsverbanden

15 april 2019

ZonMw stelt een subsidie beschikbaar voor het opzetten van regionale samenwerkingsverbanden en de ondersteuning van deze netwerken. De subsidieregeling is een onderdeel van het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP). Het programma duurt drie jaar en stelt in totaal 7 miljoen euro ter beschikking.

De subsidieregeling bestaat uit vier instrumenten, waarvan er twee openstaan tot dinsdag 14 mei. Het gaat om de startimpuls, een subsidie voor het opzetten van regionale samenwerking, en de regio-impuls. Dat laatste richt zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk. Later dit jaar zullen de overige twee instrumenten opengaan voor een subsidieaanvraag.

Een samenwerkingsverband bestaat bijvoorbeeld uit gemeenten en GGD’en, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en/of patiëntenparticipaties. Het uitgangspunt is dat de ondersteuning en zorg past bij wat mensen nodig hebben, maar ook bij wat zij (nog) zelf kunnen en willen.

Bekijk de subsidiemogelijkheden van ZonMw

JZOJP

Het programma JZOJP heeft als doel onnodig dure of overbodige zorg te voorkomen en de zorg te verplaatsen naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving. Zorg vervangen door nieuwe en andere vormen van zorg – zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk.

Meer informatie over JZOJP