Stimuleringsregeling E-Health Thuis open voor aanvragen

7 maart 2019

Apothekers en andere zorgaanbieders kunnen samen met inkopers sinds vrijdag 1 maart aanvragen indienen voor de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET). De subsidieregeling staat open voor bestaande e-health toepassingen waardoor ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Voor 2019 is € 28 miljoen beschikbaar.

Apothekers die op kleine schaal e-health inzetten om de farmaceutische zorgverlening aan patiënten te verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van therapietrouw, kunnen de stimuleringsregeling gebruiken om de e-health toepassing op te schalen en te borgen. Dit kunnen zij doen in samenwerking met een inkoper, zoals een gemeente, verzekeraar of zorgkantoor. Het project mag een maximale looptijd van 3 jaar bedragen.

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele projectkosten. De overige kosten moeten de aanvrager en deelnemers zelf financieren. De subsidieregeling stelt in totaal € 90 miljoen beschikbaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verdeelt dit bedrag op volgorde van binnenkomst. SET loopt tot en met 31 december 2021.

Bekijk alle voorwaarden van SET