Start als apotheker tijdig met herregistratietraject

31 oktober 2019

Apothekers dienen tijdig voorbereidingen voor de BIG-herregistratie te treffen, wanneer zij verwachten niet aan de werkervaringseis voor herregistratie te kunnen voldoen. De alternatieve route via scholing en toetsing kan tot één jaar duren en moet voor de uiterste herregistratiedatum afgerond zijn.

Apothekers hebben genoeg werkervaring nodig om zich te kunnen herregistreren in het BIG-register. Indien apothekers niet voldoen aan de minimale urennorm, kunnen zij alsnog in aanmerking komen voor herregistratie door een herregistratietoets te behalen. De eerstvolgende herregistratietoets voor apothekers is volgend jaar september. Zij kunnen zich via zelfstudie voorbereiden op deze toets.

Als deelnemers de herregistratietoets met succes afronden, krijgen zij een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Het PRC mag bij herregistratie maximaal twee jaar oud zijn.

Voor openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers gelden andere eisen, namelijk die van het Centraal College Specialismen Farmacie. Bovenstaand bericht is voor hen niet van toepassing.

Meer informatie over de scholingseisen voor apothekers
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie