Sectie WSO zoekt nieuw bestuurslid

24 juli 2019

De Wetenschappelijke sectie Openbaar Apothekers (WSO) zoekt per oktober 2019 een nieuw bestuurslid. Door het vertrek van een van de bestuursleden is een vacature ontstaan. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen en profielschets kunnen uiterlijk 1 september reageren.

De WSO verankert het vak van openbaar apotheker in de zorg door zich in te zetten op ontwikkeling, opleiding, ondersteuning en onderzoek. De komende jaren zal het verder ontwikkelen en implementeren van de Professionele Standaard een belangrijk thema zijn, naast de vervolgopleiding tot openbaar apotheker, de herregistratie en de verdere wetenschappelijke onderbouwing van de farmaceutische patiëntenzorg door de openbaar apotheker.

De WSO zoekt een apotheker die zich wil inspannen voor het belang van de openbare farmacie. Een bestuurder met lef en analytisch vermogen en:

  • aantoonbare ervaring op het terrein van de farmaceutische patiëntenzorg in de openbare farmacie;
  • die verbinding kan leggen met andere besturen en wetenschappelijke verenigingen binnen en buiten de sector;
  • die minimaal 6 uur per week aan het bestuurswerk kan besteden;
  • die bij voorkeur is ingeschreven in het Specialistenregister Openbaar Apothekers.
Meer informatie over de vacature, procedure en kandidaatstellingcommissie
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: KNMP