Sectie WSO zoekt nieuw bestuurslid

24 januari 2019

De Wetenschappelijke sectie Openbaar Apothekers (WSO) zoekt per maart 2019 een nieuw bestuurslid. In verband met de continuïteit treedt één bestuurslid eerder af, waardoor het bestuur stapsgewijs kan worden vernieuwd. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen en profielschets kunnen uiterlijk donderdag 7 februari reageren.

De WSO verankert het vak van openbaar apotheker in de zorg door zich in te zetten op Ontwikkeling, Opleiding, Ondersteuning en Onderzoek. De komende jaren zal het verder ontwikkelen en implementeren van de professionele standaard een belangrijk thema zijn, naast de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist, de herregistratie en onderzoek naar de rol van de openbaar apotheker.

Minimumeisen

  • Apotheker, bij voorkeur een openbaar apotheker.
  • Aantoonbare bestuurservaring en natuurlijk gezag.
  • Betrokkenheid bij de visie, beleidsuitgangspunten en doelstellingen van de KNMP.
  • Strategisch inzicht in het politiek-beleidsmatig krachtenveld waarin de KNMP-WSO landelijk acteert.
  • Aantoonbare ervaring op het terrein van farmaceutische patiëntzorg in de openbare farmacie.
  • Spant zich in voor het belang van openbaar apothekers.
  • In staat minimaal 4-6 uren per week aan het bestuurswerk te besteden.
  • Opteert bij voorkeur voor de maximale bestuurstermijn.
  • Geen lid van het KNMP-bestuur of ander sectiebestuur en geen werknemer van het KNMP-bureau.
Meer informatie over de vacature, procedure en kandidaatstellingcommissie
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: KNMP