Recall Emerade pen

26 september 2019

Bausch & Lomb Pharma heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om de Emerade pen met onmiddellijke ingang terug te roepen bij de patiënt. De terugroepactie betreft alle charges die in omloop zijn.

Laatste update 30 september 2019, 09.52 uur:

  • De KNMP is in gesprek met de fabrikant over een vergoeding voor de apotheker.

Doseringssysteem

Elders in Europa is vastgesteld dat de auto-injector incidenteel niet functioneert. De kans dat een afzonderlijke pen niet werkt is zeer klein, maar uit voorzorg moeten alle betrokken pennen bij de patiënt worden teruggehaald:

Artikel ZI-nummer Chargenummer
Emerade injectievoeistof 1 mg/ml pen 0,15 ml 16201310 alle charges
Emerade injectievoeistof 1 mg/ml pen 0,3 ml 16201329 alle charges
Emerade injectievoeistof 1 mg/ml pen 0,5 ml 16201337 alle charges

Het betreft alle pennen die zijn uitgeleverd in de periode april 2018 – september 2019. Pennen van vóór april 2018 zijn inmiddels reeds over de vervaldatum.

Bekijk de recallbrief van Bausch & Lomb

Apothekers wordt geadviseerd om:

  1. De voorraad te controleren op Emerade pennen, en aanwezige verpakkingen van alle charges in quarantaine te plaatsen;
  2. Na te gaan bij patiënten of zij een Emerade pen in hun bezit hebben, en zo ja, om deze patiënten om te zetten naar een pen van een ander merk. Controleer zo nodig of daarbij nog aanvullende instructie moet worden gegeven. Patiënten moeten hun Emerade pen bij zich houden totdat een vervangende pen kan worden verstrekt;
  3. Alle aanwezige en teruggehaalde verpakkingen vóór eind oktober 2019 via uw groothandel te retourneren.

Patiëntencontact

Om uw patiënten snel te kunnen opsporen heeft de SFK een search klaargezet. Om de recall onder de aandacht te brengen van uw patiënten, kunt u gebruik maken van deze voorbeeldbrief.

Beschikbaarheid

Door de recall zal de Emerade pen tijdelijk niet beschikbaar zijn. Bausch en Lomb adviseert als alternatief de adrenaline auto-injector van EpiPen of Jext. Actuele informatie vindt u op www.farmanco.knmp.nl.

Meer informatie

Bij vragen kunt u contact opnemen met Bausch & Lomb via , of met de LNA-helpdesk via , tel. 070 37 37 370.

Lees het bericht van IGJ
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg