Recall Cabergoline PCH

17 oktober 2019

Teva Nederland b.v. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om Cabergoline PCH 0,5 mg tabletten in 2 stuks verpakking (ZI-nummer 15244350) met onmiddellijke ingang terug te roepen op apotheekniveau. De recall betreft alleen de charge met chargenummer 104115.

De reden voor de recall is dat bij charge 104115 in de 2-stuks-verpakking tabletten zijn gevonden met een afwijkende kleur. De oorzaak was dat sommige onverpakte tabletten in contact zijn gekomen met een restant van een reinigingsmiddel dat in de fabricagelijn wordt toegepast.

Lees de brief van Teva Nederland b.v.

Apothekers wordt verzocht:

  • hun voorraad te controleren op aanwezigheid van bovengenoemde charge;
  • aanwezige verpakkingen via de groothandel te retourneren.

Beschikbaarheid

Door de recall wordt geen beschikbaarheidsprobleem verwacht. 

Meer weten

Bij vragen kunt u contact opnemen met de servicedesk van Teva Nederland, tel. 0800-0228400, of met de LNA-helpdesk via lna@knmp.nl, tel. 070 37 37 370.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg KNMP