Prioriteit voor medicatieproces bij verplichting digitale gegevensuitwisseling

11 april 2019

Het medicatieoverzicht en het digitale receptenverkeer zijn opgenomen in de concept Roadmap van met prioriteit te digitaliseren gegevensuitwisselingen. Dat schrijft minister Bruins (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. Ook medicatie verstrekken en toedienen zijn genoemd als nog te preciseren gegevensuitwisselingen voor de concept Roadmap.

De minister geeft aan dat tekortkomingen in eenheid van taal en eenheid van techniek moeten worden aangepakt om de elektronische gegevensuitwisseling te verbeteren. Voorzitter van de LOA Reinier Bax: ‘Wij zijn positief gestemd dat de eerdere oproep om het medicatieproces tot prioritair zorgproces te bestempelen, is vertaald naar de concept Roadmap. Wat de KNMP betreft speelt de informatiestandaard 9.x hierbij een cruciale rol.’

De ambitie van de bewindsman is om de gegevensuitwisseling in de zorg in Nederland in rap tempo volledig te digitaliseren en de patiënt toegang te geven tot zijn medische gegevens. Bax: ‘Wij onderschrijven het belang dat patiënten al hun eigen gegevens digitaal kunnen inzien en beheren. Daarbij maakt de KNMP wel de kanttekening dat adequate implementatie vraagt om zorgvuldigheid.’

De KNMP besteedt tijdens de districtsledenbijeenkomsten extra aandacht aan het onderwerp informatievoorziening in de apotheek.

Lees de brief van de minister Bekijk de pitch van de KNMP en NedAIS