Osteoporosepatiënten mogen niet zomaar stoppen met denosumab

7 februari 2019

Osteoporosepatiënten die Prolia (denosumab) gebruiken mogen niet stoppen met dit geneesmiddel zonder overleg met huisarts of specialist. Uit onderzoek blijkt dat bij patiënten mogelijk een terugval in botmassa ontstaat, wat kan leiden tot wervelinzakkingen en/of fracturen. De Osteoporose Vereniging verzoekt apothekers om huisartsen en patiënten hierover te informeren.

Bij bisfosfonaten is voorschrijven gedurende 5 jaar gebruikelijk, maar voor denosumab is de optimale behandelduur nooit vastgesteld. Uit onderzoek blijkt dat de bottoename door denosumab een jaar na stoppen vrijwel geheel verdwenen is. Er treedt een rebound effect op: de botafbraak neemt toe en de botmineraaldichtheid daalt. Dit rebound effect lijkt gepaard te gaan met een toegenomen risico op (multipele) wervelfracturen in het eerste jaar na staken van de behandeling met denosumab. Het is dan ook onverstandig te stoppen met denosumab zonder evaluatie van het fractuurrisico.

Het advies aan de arts (zie artsenbrief) is gerelateerd aan het fractuurrisico:

  • Wanneer het fractuurrisico na 5 jaar behandelen nog steeds hoog is, kan denosumab nog 5 jaar worden voorgeschreven, of wordt een ander middel voor de periode van 5-10 jaar voorgeschreven.
  • Wanneer het fractuurrisico na 5 jaar behandelen laag is, kan denosumab gestopt worden en kan aanvullend een nabehandeling met oraal of intraveneus bisfosfonaat gegeven worden om het botverlies na stoppen zoveel mogelijk te voorkomen.

Huisartsen en patiënten informeren

De Osteoporose Vereniging vraagt de hulp van apothekers om huisartsen en de betreffende patiënten te informeren. Belangrijk is om eerst de huisartsen op de hoogte te stellen en vervolgens de patiënten, zodat huisartsen voorbereid zijn op vragen. De KNMP biedt ter ondersteuning een SFK-patiëntenlijst en voorbeeldbrieven.

De SFK stelt een lijst beschikbaar van patiënten die denosumab (Prolia) gebruiken of tot voor kort gebruikt hebben (de recente stoppers) en hun huisartsen. Gemiddeld gaat het om 15 patiënten per apotheek. Let op: deze waarschuwingsactie rond denosumab geldt alleen voor Prolia-gebruikers en niet voor Xgeva-gebruikers.

Bekijk de SFK-patiëntenlijst – huidige gebruikers Bekijk de SFK-patiëntenlijst – recente stoppers

De voorbeeldbrieven zijn opgesteld in samenwerking met de Osteoporose Vereniging, verenigingen van specialisten en huisartsen en zijn medeondertekend door de KNMP:

Download de artsenbrief Download de patiëntenbrief

Meer over denosumab

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg