Onderzoek naar ervaring met politie en OM bij agressie aan de balie

7 februari 2019

Hoe ervaren apothekers en assistenten de begeleiding van politie en Openbaar Ministerie (OM) na agressie of geweld aan de balie? Dit laat het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) onderzoeken. Apothekers en assistenten kunnen meedoen aan het onderzoek door een korte vragenlijst in te vullen.
Naar de vragenlijst voor apothekers Naar de vragenlijst voor apothekersassistenten

De overheid heeft de bestrijding van geweld tegen werknemers met een publieke taak tot speerpunt gemaakt. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen politie en OM, de Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA). Doel is slachtoffers en werkgevers optimaal informeren over hun positie en mogelijkheden in het strafproces en de strafrechtelijke afhandeling van de zaak. Het bureau Beke uit Arnhem onderzoekt in opdracht van JenV in hoeverre deze afspraken worden nageleefd.

Bespreking in Tweede Kamer

Diverse beroepsgroepen doen mee aan het onderzoek: bijvoorbeeld ggz-medewerkers, NS-medewerkers en ambtenaren. Zo moet er een duidelijk beeld komen van de gewenste ondersteuning door politie en OM. De uitkomsten van het onderzoek worden direct aan de minister van JenV gerapporteerd, waarna ze in de Tweede Kamer besproken zullen worden.

Apothekers en assistenten zijn uitdrukkelijk uitgenodigd door Beke om deel te nemen aan het onderzoek, omdat zij regelmatig worden geconfronteerd met agressie en geweld. Apothekers kunnen hier zelf mee te maken krijgen, maar ook als werkgever van een getroffen medewerker. Om deze reden zijn er twee vragenlijsten opgesteld.

De vragenlijst invullen kan tot 21 februari 2019.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering