Ondersteuning voor apothekers bij zorg aan patiënten met morbide obesitas

4 juli 2019

Voor twintig geneesmiddelen zijn medicatiebewakingsadviezen opgesteld voor patiënten met morbide obesitas en bariatrische chirurgie. De doseringsadviezen staan sinds 1 juli 2019 in de G-Standaard. Bij de adviezen is via KNMP.nl ondersteuning beschikbaar: een KNMP Kennisdocument, een FTO-presentatie en verdere achtergrondinformatie.
Ga naar het informatiemateriaal

Gewijzigde en nieuwe adviesteksten per 1 juli 2019

Geneesmiddel

Adviestekst

Nieuw of gewijzigd advies

LMWH’s (oa. enoxaparine en dalteparine)

 

Voor LMWH’s worden concrete doseringsadviezen gegeven bij morbide obesitas. Na bariatrische chirurgie worden geen effecten verwacht aangezien deze parenteraal worden toegediend.  Nieuw

P2Y12-rem-mers: clopido-grel, prasugrel, ticagrelor en cangrelor

 

Bij de P2Y12-remmers is besloten dat deze kunnen worden toegepast bij morbide obese patiënten. Ook na bariatrische chirurgie werd ondanks gebrek aan literatuur geconcludeerd dat P2Y12-remmers toegepast kunnen worden. Nieuw

Antibiotica: meropenem, ciproflxacine en piperacilline/ tazobactam

 

Bij morbide obesitas kan meropenem en oraal ciprofloxacine worden toegepast; voor piperacilline/tazobactam en parenteraal ciprofloxacine is een doseringsadvies beschikbaar.

Na bariatrische chirurgie kunnen de antibiotica worden toegepast, ondanks gebrek aan literatuur.
Nieuw

NSAID’s

Een korte adviestekst is opgenomen om te kunnen bewaken op NSAID-gebruik na bariatrische chirurgie. Deze bewaking is nog niet uitgewerkt en onderbouwd met literatuur, maar het is een algemeen advies is om NSAID’s te vermijden na bariatrische chirurgie. Voor geautomatiseerde ondersteuning in de G-Standaard is in overleg met de Werkgroep Geneesmiddelen bij morbide obesitas en bariatrische chirurgie besloten om toch al een medicatiebewakingsadvies op te nemen. 

 

Nieuw

DOAC’s: apixa-ban, dabiga-tran, edoxaban en rivaroxaban

 

Bij morbide obese patiënten met een gewicht tot 173 resp. 175 kg kan nu wel voor rivaroxaban of apixaban gekozen kan worden. Bij de andere DOAC’s of voor zwaardere patiënten wordt een vitamine-K antagonist (VKA) of LMWH aanbevolen.

Bij alle DOAC’s wordt na bariatrische chirurgie aanbevolen om een alternatief te kiezen.
Gewijzigd

De adviezen zijn naast de G-Standaard ook opgenomen bij de betreffende geneesmiddelen in het Informatorium Medicamentorum.

Voor vragen over de toepassing van deze en andere geneesmiddelen bij patiënten met morbide obesitas of bariatrische chirurgie kunnen apothekers terecht bij de GIC-Helpdesk (070 373 73 77 of ).

Adviezen (eerstelijns)antibiotica

De multidisciplinaire werkgroep Geneesmiddelen bij morbide obesitas en bariatrische chirurgie heeft adviezen voor de (eerstelijns)antibiotica als eerstvolgende geprioriteerd. Deze zijn naar verwachting eind 2019 beschikbaar. Ook volgt binnenkort een bewaking op suikerhoudende dranken na bariatrische chirurgie, omdat suiker kan leiden tot het ‘dumping syndroom’ bij deze patiënten.

KNMP-project

Binnen een KNMP-project worden de komende jaren doseringsadviezen ontwikkeld voor geneesmiddelen bij patiënten met morbide obesitas. De doseringsadviezen worden opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) op basis van literatuuronderzoek. Een multidisciplinaire werkgroep bestaande uit openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers, internist-endocrinologen en bariatrisch chirurgen beoordeelt deze adviezen.

Praktijkvoorbeelden

De KNMP is op zoek naar apothekers die ervaring hebben met patiënten met morbide obesitas of bariatrische chirurgie. Neem voor het delen van voorbeelden contact op met Mariska van der Ham () of Fong Sodihardjo-Yuen ().