Nieuwe versie NCI-lijst beschikbaar

18 april 2019

De nieuwe versie van de Nationale Classificatie Contra-Indicaties/voorzorgen (NCI-lijst) is beschikbaar. De contra-indicaties transplantatie van nier, lever, hart en long zijn aan de lijst toegevoegd, evenals mitochondriële ziekten en mastocytose. Verder is de naam van contra-indicatie Gastric bypass gewijzigd in Bariatrische chirurgie.

De NCI-lijst ondersteunt zorgverleners in Nederland bij het eenduidig vastleggen en uitwisselen van contra-indicaties. De lijst komt tot stand in samenwerking tussen de KNMP, Stichting Health Base, NHG, NVZA, FMS en Nictiz.

Meer informatie op de website van Nictiz
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering