Nieuwe MFB’s voor 2020 ontwikkeld over actuele farmacotherapeutische thema’s

11 december 2019

Overgebruik, antistolling en medicatieveiligheid vormen de drie actuele farmacotherapeutische thema’s die centraal staan in een aanvullende set Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) voor 2020. Deze set met zes nieuwe MFB’s is geen onderdeel van de landelijke set 2020. Via de KNMP Kennisbank is de set beschikbaar.

De zes nieuwe MFB’s in de aanvullende set zijn:

  • Nierfunctie: amoxicilline/clavulaanzuur;
  • Goed gebruik lithium;
  • Goed gebruik DOAC’s;
  • Goed gebruik digoxine;
  • Langdurig gebruik kortwerkend oxycodon;
  • Bloedglucoseverlagende middelen (DPP-4-remmers en GLP-1-agonisten): evaluatie 6 maanden na start.

Achtergronddocument

Meer informatie over deze MFB’s is beschikbaar in een achtergronddocument. Hierin staat bijvoorbeeld het belang van de juiste dosering bij het gebruik van DOAC’s. Een verkeerde dosering (te hoog of te laag) kan leiden tot bijwerkingen, zoals ernstige bloedingen en meer ziekenhuisopnames. Ook is er een MFB ontwikkeld om patiënten bij de start van hun pijnbehandeling met opioïden te waarschuwen voor het optreden van een mogelijke verslaving bij langdurig gebruik van deze middelen. Apothekers kunnen in een vroeg stadium patiënten opsporen die het potentieel verslavende middel oxycodon gebruiken zonder onderhoudsbehandeling.

Download het achtergronddocument Meer informatie over de Landelijke set MFB’s