Nieuwe indeling kruisovergevoeligheid corticosteroïden in G-Standaard

22 augustus 2019

De corticosteroïden zijn vanaf 1 september 2019 anders ingedeeld in de G-Standaard. Dit is naar aanleiding van de herziening van de Leidraad Dermatocorticosteroïden van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV). In de leidraad is een nieuwe indeling voor kruisovergevoeligheid voor corticosteroïden opgenomen.

Voorheen werden corticosteroïden op basis van hun structuur ingedeeld in 5 groepen: A, B, C, D1 en D2. Naar aanleiding van een beter inzicht in allergische reactiepatronen is de indeling van kruisreagerende corticosteroïden aangepast. De corticosteroïden zijn in de nieuwe indeling onderverdeeld in 3 groepen, groep 1, groep 2 en groep 3. Tussen stoffen die tot eenzelfde groep behoren bestaat er een risico op kruisovergevoeligheid. De indeling is in de G-Standaard verwerkt in de module Ongewenste groepen.

Gevolgen voor vastlegging in AIS

Voor een goede medicatiebewaking op kruisovergevoeligheid dient de juiste groep bij een patiënt te zijn vastgelegd. In overleg met softwareleveranciers wordt de indeling in de apotheekinformatiesystemen als volgt gewijzigd:

  • patiënten in groep A worden automatisch overgezet naar groep 1;
  • patiënten in groep D1 worden automatisch overgezet naar groep 3;
  • bij patiënten in groepen B, C of D2 moet opnieuw gekeken worden voor welke groep een overgevoeligheid moet worden vastgelegd;
  • groep 2 is een nieuwe groep.

Apothekers hebben een jaar de tijd om patiënten over te zetten, de groepen B, C en D2 komen per 1 september 2020 te vervallen.

Nieuwe overgevoeligheid vastleggen

Als er bij een patiënt een overgevoeligheid voor een corticosteroïd wordt vastgesteld, dan moet dit worden vastgelegd volgens de nieuwe indeling (groep 1, 2 of 3). In het overgangsjaar blijven de groepen B, C en D2 bestaan, maar het Geneesmiddel Informatie Centrum adviseert deze niet meer te gebruiken bij een nieuwe overgevoeligheid. Apothekers en het apotheekteam worden in het AIS geattendeerd op de gewijzigde indeling, doordat (vervalt per 1-9-20) in de naam van de groepen B, C en D2 is toegevoegd.

Stoffen Nieuwe groep Oude groep Handmatige overzetting?
cortison 1 A Nee
fludrocortison 1 A Nee
fluormetholon 1 A Nee
hydrocortison 1 A Nee
hydrocortisonacetaat 1 A Nee
methylprednisolon 1 A Nee
prednisolon 1 A Nee
prednison 1 A Nee
triamcinolon 1 - Ja
budesonide 1 B Ja
hydrocortisonbutyraat 1 D2 Ja
flunisolide 2 C Ja
fluocinoloacetonide 2 B Ja
triamcinolonacetonide 2 B Ja
triamcinolonhexacetonide 2 B Ja
beclomethason 3 D1 Nee
betamethason-17-valeraat 3 D1 Nee
betamethasondipropionaat 3 D1 Nee
clobetasol 3 D1 Nee
clobetason 3 D1 Nee
fluticason 3 D1 Nee
mometason 3 D1 Nee
betamethason 3 - Ja
betamethasondinatriumfosfaat 3 C Ja
desoximethason 3 C Ja
dexamethason 3 C Ja
diflucortolon 3 C Ja
flumetason 3 C Ja
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg