Nieuwe doseeradviezen voor (premature) neonaten

28 februari 2019

Voor 21 geneesmiddelen zijn, in samenwerking met alle Neonatale Intensive Care Units (NICU’s) van Nederland, nieuwe doseeradviezen opgesteld voor premature en à terme neonaten. Deze doseeradviezen zijn gebaseerd op een landelijke consensus en zijn terug te vinden op Kinderformularium.nl.

Het Kinderformularium geeft onafhankelijke informatie over geneesmiddelgebruik bij kinderen. In samenwerking met de KNMP verzorgt het Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) het onderhoud van deze website. In 2018 heeft een pilot plaatsgevonden om doseeradviezen voor (premature) neonaten op te stellen. De eerste stap was het inventariseren welke geneesmiddelen er op de NICU’s gebruikt worden. Dit resulteerde in een lijst van 93 geneesmiddelen, waar vervolgens een selectie van 21 geneesmiddelen uit is gemaakt voor deze pilot.

Neonatologen van alle NICU’s in Nederland hebben samen met het Kinderformularium een werkgroep gevormd en zijn bij elkaar gekomen om voor deze geneesmiddelen een eenduidig doseeradvies op te stellen, gebaseerd op de praktijk. Tevens zijn er 5 geneesmiddelen aangewezen waarvan de wetenschappelijke literatuur is bekeken. Deze pilot heeft geleid tot doseeradviezen voor premature en a terme neonaten voor al deze 21 geneesmiddelen en deze zijn nu te raadplegen in het Kinderformularium.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg