Nieuw voorstel vermelden BIG-nummer op tafel

11 juli 2019

Zorgverleners moeten hun BIG-nummer vermelden wanneer iemand daarom vraagt, bij het gebruik van de naam op hun website, onder e-mailberichten die beroepsmatig worden verzonden en in wachtruimten als de naam daar wordt weergegeven. Dat staat in het aangepaste ontwerpbesluit dat minister Bruins (VWS) ter consultatie voorlegt.

Gesprekken tussen onder meer beroepsgroepen en de bewindsman hebben er toe geleid dat er nu een nieuw voorstel voorligt. In dit nieuwe voorstel wordt rekening gehouden met de administratieve lasten en komt er voldoende tijd voor de invoering van de nieuwe regelgeving.

Tot 30 september kan meegedacht worden over het ontwerpbesluit. De minister streeft er naar om het aangepaste besluit uiterlijk 1 januari 2020 te publiceren en op 1 juli 2020 in werking te laten treden. Totdat het nieuwe besluit in werking treedt, handhaaft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd niet.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering