Minister De Jonge investeert 90 miljoen via Stimuleringsregeling E-Health Thuis

24 januari 2019

Minister De Jonge (VWS) investeert de komende drie jaren 90 miljoen euro via de Stimuleringsregeling E-Health Thuis. De regeling geeft een impuls aan innovatieve en digitale zorg om ouderen zelfredzamer te maken waardoor zij langer thuis kunnen wonen. Apothekers en andere zorgaanbieders kunnen samen met inkopers vanaf 1 maart 2019 plannen indienen. De regeling biedt ruimte voor de bekostiging van ongeveer 280 initiatieven.

Voor thuiswonende ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking draagt e-health bij aan meer regie en bewegingsvrijheid, waardoor zij met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen. Er zijn al meerdere e-health toepassingen ontwikkeld die bruikbaar zijn voor deze mensen, maar minister De Jonge wil graag dat die voor meer patiënten beschikbaar komen als onderdeel van de reguliere ondersteuning en zorg. Daarom is er vanaf maart 2019 jaarlijks 30 miljoen euro beschikbaar om op grotere schaal en structureel e-health in te zetten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om valsensoren, wondverzorging op afstand en leefstijlmonitoring.

Langer Thuis

De Stimuleringsregeling E-Health Thuis is onderdeel van het programma Langer Thuis, waarbij de KNMP is aangesloten. Dit programma is opgezet om drie belangrijke randvoorwaarden voor een goede kwaliteit van leven te verbeteren voor de groeiende groep thuiswonende ouderen. ‘Langer Thuis’ is een van de programma's van het Pact voor de Ouderenzorg waarin ruim 200 partijen zich committeren aan het verbeteren van de zorg voor onze ouderen door de strijd aan te gaan tegen eenzaamheid, de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren en thuiswonen beter mogelijk te maken.

Lees het bericht van de Rijksoverheid
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg