Minister Bruins: voor 50 geneesmiddelen mogelijk risico op tekorten bij no deal Brexit

6 februari 2019

Voor zo’n 50 geneesmiddelen kan de beschikbaarheid in het geding komen, mocht zich een no deal Brexit voordoen. Dat schrijft minister Bruins (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. In deze brief geeft de minister een update over de voorbereidingen op een no deal Brexit.

De minister geeft aan dat het aantal producten de komende tijd nog bijgesteld kan worden. Hetzij omdat fabrikanten hun vergunningen in orde brengen, hetzij omdat nieuwe informatie over de beschikbaarheid van alternatieve producten wordt ontvangen. De KNMP heeft geen beschikking over een definitieve lijst die door minister Bruins is opgesteld. Om het belang van patiënten niet te schaden, publiceert het ministerie van VWS het overzicht niet. Wel bespreekt VWS het overzicht met relevante partijen die een rol spelen bij de te nemen voorzorgsmaatregelen.

Lees het nieuwsbericht van VWS
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg