Minister Bruins: uitbreiding vergoeding apotheekbereidingen

18 september 2019

Als een geregistreerd geneesmiddel niet wordt toegelaten tot het pakket vanwege te hoge kosten, kan de apotheekbereiding voortaan wél worden vergoed. Dan moet er wel sprake zijn van een acceptabele prijs. Dat schrijft minister Bruins in de VWS-begroting 2020.

De bewindsman kondigde eerder al aan de vergoeding van apotheekbereidingen te wijzigen. In twee situaties vindt Bruins het wenselijk dat een apotheekbereiding wél kan worden vergoed, terwijl het geregistreerde geneesmiddel níet wordt vergoed. In de eerste situatie kan een bereiding vergoed worden wanneer nog geen besluit is genomen over opname van het geregistreerde geneesmiddel in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De tweede situatie is dat een geregistreerd geneesmiddel na prijsonderhandelingen niet wordt opgenomen in het GVS wegens een ongunstige kosteneffectiviteit of budgetimpact. In deze situatie zou de vergoeding van de apotheekbereiding mogelijk moeten zijn, mits de bereiding wél een acceptabele prijs heeft.

Lees de begroting van VWS 2020 Kamerbrief wijziging basispakket 2020
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg