Minister Bruins stelt overhevelingsplannen bij

23 december 2019

Minister Bruins (VWS) heeft besloten om de LHRH-middelen niet over te hevelen naar de intramurale aanspraak. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer. Geneesmiddelen die worden toegepast bij de ziekte van Gaucher (eligustat, imiglucerase, miglustat en velaglucerase alfa) worden wel overgeheveld. De bewindsman heeft besloten deze per 1 januari 2021 over te hevelen naar de intramurale aanspraak.

De KNMP vindt de bijstelling van de plannen een juist besluit. In de werkgroep overhevelingen heeft de KNMP steeds aandacht gevraagd voor de serieuze nadelen en risico’s voor patiënten zeker in relatie tot de slechts beperkte financiële voordelen. Aris Prins, voorzitter van de KNMP: ‘Enerzijds is het goed te zien dat onze inzet heeft geleid tot een bijgesteld besluit. Anderzijds blijft overheveling van geneesmiddelen in zijn geheel onlogisch als de zorg zich juist verplaatst van ziekenhuis naar huis.’

Minister Bruins heeft voorts besloten twee geneesmiddelengroepen, erytropoetische groeifactoren en G-CSF-middelen (granulocyte colony-stimulating factor) pas per 1 januari 2022 over te hevelen. Onder meer vanwege de mogelijk negatieve gevolgen voor de patiënt. Daarnaast ziet de bewindsman af van het eerdere kabinetsvoornemen om aanvullende groepen geneesmiddelen te benoemen die wellicht in aanmerking zouden komen voor overheveling.

Lees hier de brief van de minister
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg