Minister Bruins: niet handhaven op zichtbaar voeren BIG-nummer

11 maart 2019

Minister Bruins heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gevraagd na 1 april 2019 niet te handhaven op de verplichting om het BIG-nummer te vermelden. Eerst dient het overleg en de nadere besluitvorming plaats te vinden over de situaties waarin het BIG-nummer moet worden vermeld. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Bruins treedt in overleg met de KNMP en andere betrokken partijen over de verplichting om het BIG-nummer te vermelden. Uit het overleg volgt mogelijk een aanpassing op de wetgeving. Het ministerie van VWS heeft daarom IGJ verzocht voorlopig nog niet te handhaven op het niet zichtbaar vermelden van het BIG-nummer.

Lees de brief van minister Bruins Bericht KNMP 28 februari 2019: Stel vermelding BIG-nummer uit
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering