Minister Bruins kan zich vinden in aangescherpte doelgroep medicatiebeoordeling

19 december 2019

Minister Bruins (VWS) kan zich vinden in een aangescherpte doelgroep voor een medicatiebeoordeling. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer. Uit de praktijk en uit wetenschappelijk onderzoek bleek dat het niet goed uitvoerbaar en ondoelmatig is om bij alle ouderen die onder de definitie van de richtlijn Polyfarmacie vielen een medicatiebeoordeling te doen. De doelgroep is daarom door de werkgroep Medicatiebeoordeling herzien.

In de herziene Module Medicatiebeoordeling is opgenomen dat een medicatiebeoordeling vooral gewenst is bij patiënten met een sterk verhoogd risico op farmacotherapiegerelateerde problemen. De apotheker of de huisarts bepaalt de hoogte van dit risico; een medicatiebeoordeling is niet voor álle ouderen met polyfarmacie noodzakelijk. Ook de bewindsman stelt in zijn brief dat het belangrijk is om in het oog te houden dat medicatiebeoordelingen geen doel op zich zijn, maar dat geneesmiddelgebruik op een verantwoorde en veilige wijze gebeurt.  

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat in overleg het toezicht op medicatiebeoordelingen op basis van deze nieuwe module nader vormgeven. Apothekers en huisartsen worden daar dan tijdens reguliere toezichtbezoeken op getoetst. Ook zal de bewindsman in een brief de zorgverzekeraars wijzen op het belang van goede medicatieveiligheid en hen aansporen om in hun afspraken met zorgverleners hiervoor voldoende ruimte te bieden.

Lees hier de brief van de minister Lees hier de herziene Module Medicatiebeoordeling
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg