LAD stopt met collectieve belangenbehartiging voor openbaar apothekers

11 juli 2019

De LAD heeft besloten de samenwerkingsovereenkomst met de KNMP op te zeggen. Dit betekent dat de LAD stopt met het behartigen van de collectieve belangen van openbaar apothekers werkzaam binnen de werkingssfeer van de cao Apothekers in dienstverband.

Dit is vanochtend door de voorzitter van de LAD toegelicht in een bestuurlijk overleg met de KNMP waarbij ook de VJA aanwezig was. Volgens de LAD is er onvoldoende draagvlak voor een cao voor apothekers bij werkgevers en werknemers. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat de LAD te weinig apothekers vertegenwoordigt om belangrijke arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen af te dwingen. Over de gevolgen van dit besluit voor de cao Apothekers in dienstverband wordt na de zomer meer helderheid gegeven.

Individuele belangen

De LAD blijft in de toekomst wel de individuele belangen van openbaar apothekers behartigen. Zo blijft de LAD apothekers juridische rechtshulp bieden en kunnen zij ook van alle andere LAD-voordelen gebruik blijven maken.

Voor vragen kunnen apothekers contact opnemen met de afdeling Arbeidszaken van de KNMP via of (070) 373 72 71.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering