Kwaliteitsindicatoren 2018: Professionele Standaard als basis

28 februari 2019

De uitvraagperiode voor de jaarlijkse uitvraag kwaliteitsindicatoren is vastgesteld van 18 maart tot en met 15 april 2019. De indicatoren van de landelijke uitvraag zijn gekoppeld aan de Professionele Standaard en er is nu geen apart WSO-tabblad meer. De uitvraagperiode duurt ook dit jaar vier weken.

Begin maart komt de indicatorengids met de volledige beschrijving van de kwaliteitsindicatoren beschikbaar. De samenvatting van de indicatoren is nu al in te zien.

Bekijk de samenvatting

Kwaliteitsinstrumenten en ontwikkeling

Met het afstemmen van de indicatorenuitvraag op de Professionele Standaard is ook een tendens in gang gezet om de kwaliteitsinstrumenten (inhoudelijke indicatoren, patiëntervaring en certificatie) meer op elkaar af te stemmen. Daarnaast is het streven om indicatoren verder te ontwikkelen van structuur- naar proces en uiteindelijk richting uitkomstindicatoren.

Persoonlijk e-mailadres met inlogcode

De gevestigd apotheker ontvangt bij de start van de uitvraag een e-mail met de inlogcode voor het online invullen van de kwaliteitsindicatoren.

Let op: wij versturen deze code naar het bij de KNMP bekende e-mailadres. Bij voorkeur is dit een actueel persoonlijk e-mailadres van de gevestigd apotheker van de apotheek. Dus geen adres dat begint met info@. Wijziging van een e-mailadres kan doorgegeven worden via .

SFK: Doorsturen alleen met toestemming

Apotheken die SFK-deelnemer zijn, kunnen de uitkomsten van de indicatoren bekijken in de rapportage KISS Kwaliteitsindicatoren 2018. Per 18 maart is deze rapportage beschikbaar.

Ook dit jaar is het mogelijk de uitkomsten, na expliciete toestemming van de apotheker, direct door te sturen naar de enquête van Desan. Hierdoor zijn apothekers veel minder tijd kwijt met het invullen van de gegevens. De SFK stuurt nooit uitkomsten door zonder toestemming!

Het is naast het doorsturen van de uitkomsten van de individuele apotheek ook mogelijk uitkomsten van een samenwerkingsverband aan te leveren. Dit is alleen mogelijk voor clusters die hetzelfde patiëntenbestand delen.

Meer gedetailleerde informatie volgt in maart, zodra de rapportage KISS Kwaliteitsindicatoren 2018 live staat.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering