Kwaliteitsindicatoren 2018: indicatorgids beschikbaar

14 maart 2019

De indicatorgids openbare apotheken voor de uitvraag van de kwaliteitsindicatoren over 2018 is nu te downloaden. De jaarlijkse uitvraag start op maandag 18 maart 2019. Op deze dag ontvangen openbaar apothekers de inlogcode om de enquête in te vullen.
Download de indicatorgids voor openbare apotheken

Apothekers die dinsdag 19 maart nog geen code hebben ontvangen, kunnen het beste contact opnemen met DESAN: of 020-5207279. De uitvraag loopt tot 15 april 2019.

Indicatoren afgestemd op Professionele Standaard

De komende jaren wordt de landelijke uitvraag afgestemd op de Professionele Standaard. De indicatoren van de uitvraag over 2018 zijn gebaseerd op drie KNMP-richtlijnen uit de Professionele Standaard: Geïndividualiseerde Distributievorm, Medicatiebewaking en Diabetes. Met deze indicatoren kunnen apothekers bekijken hoe ze het doen ten opzichte van andere apotheken en welke aandachtspunten er nog zijn. Omdat de landelijke uitvraag afgestemd wordt op de Professionele Standaard, is er geen WSO-tabblad meer bij de landelijke uitvraag.

Bij de richtlijn Medicatiebewaking zijn indicatoren opgenomen die al eerder in de landelijke uitvraag zijn opgenomen en die worden berekend door de Stichting Farmaceutische Kengetallen. Omdat apotheken hierop in voorgaande jaren hoog scoorden is er voor gekozen om per indicator een ondergrens vast te stellen. De ondergrenzen zijn te vinden in de indicatorgids.

Meer info tijdens de uitvraag? Neem contact op met de helpdesk van Desan, Monique van Alphen: of 020-5207279.

Meer over de kwaliteitsindicatoren