Koninklijke onderscheiding voor Peter de Smet

26 april 2019

Prof. dr. Peter de Smet is op 26 april 2019 benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dit is de hoogste onderscheiding voor bijzondere prestaties, talent of uitzonderlijke verdiensten. De Smet ontvangt de onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten op het gebied van drie kerngebieden: apotheker en geneesmiddel, apotheker en patiënt en apotheker en omgeving.

Peter de Smet met Koninklijke onderscheiding, 26 april 2019Zijn hele werkzame leven is De Smet in dienst geweest van de KNMP. Vanaf 1979 als wetenschappelijk medewerker en hoofd van het KNMP Geneesmiddelen Informatie Centrum, later als hoofd onderzoek Farmaceutische Patiëntenzorg en als wetenschappelijk adviseur. Daarnaast was hij vanaf februari 2001 bijzonder hoogleraar Kwaliteit Farmaceutische Patiëntenzorg.

Apotheker en geneesmiddel

De prestatie van De Smet met de grootste impact is het bedenken van de structuur van de geneesmiddelendatabank. De structuur staat sinds 1985 nog steeds als een huis. Met behulp van deze databank bewaken apothekers in openbare en ziekenhuisapotheken elk doktersrecept op juistheid van de dosering, het vermijden van ongewenste wisselwerking tussen verschillende geneesmiddelen, onbedoelde dubbelmedicatie en nog vele andere veiligheidsaspecten. De geneesmiddelendatabank, sinds 1999 G-Standaard genaamd, wordt door openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers, poliklinische apothekers, huisartsen, apotheekhoudende huisartsen, medisch specialisten en zorgverzekeraars in Nederland gebruikt.

Apotheker en patiënt

De Smet was voortrekker in de transitie van de apotheker als verstrekker van geneesmiddelen naar zorgverlener. Na zijn benoeming tot hoogleraar in 2001 richtte hij zich vooral op wetenschappelijk onderzoek, onder andere op het gebied van medicatieveiligheid en therapietrouw. Zijn publicatie HARM-WRESTLING (2009) vertaalde de in het eerdere HARM-rapport gesignaleerde geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames in concrete maatregelen om deze terug te dringen. De Smet was als voorzitter van de door de minister van VWS ingestelde multidisciplinaire expertgroep Medicatieveiligheid hoofdauteur van het rapport.

Apotheker en omgeving

Het proefschrift van De Smet ‘Ritual enemas and snuffs in the Americas’ (1985) was de opmaat voor publicaties en indrukwekkende tentoonstellingen op het gebied van de ethnofarmacolgoie en ethno-geneeskunde. Voor deze tentoonstellingen, die steeds gericht waren op beter begrip van andere culturen, zette De Smet zich geheel belangeloos in. Als begenadigd spreker werd hij regelmatig geïnterviewd voor radio en televisie en wist hij zo een groot publiek te bereiken met zijn boeiende verhalen over geneeswijzen in andere culturen.

In maart 2018 is aan De Smet de erepenning van de KNMP toegekend. Deze wordt uitgereikt aan leden die zich voor de farmacie of de KNMP verdienstelijk hebben gemaakt op een wijze die algemene erkenning verdient.

 

 

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg KNMP