KNMP: zet VGZ-patiënt niet zonder meer over van Toujeo naar Abasaglar/Lantus

20 juni 2019

De KNMP roept apothekers op om VGZ-patiënten die de insuline glargine 300 IE/ml (Toujeo) gebruiken niet zonder meer over te zetten op insuline glargine 100 IE/ml (Lantus of Abasaglar). VGZ overweegt Toujeo op te nemen in het preferente cluster, dit liet de zorgverzekeraar apothekers in mei weten. Het is nog niet bekend of en wanneer dit beleid van kracht gaat. Daarmee is de aanspraak van VGZ-patiënten op Toujeo nog niet vervallen.

De KNMP is in overleg met VGZ, patiëntenorganisatie Diabetes Vereniging Nederland (DVN) en de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) over het voornemen van VGZ.

Overleg is van belang om de volgende twee redenen:

  • De twee sterktes zijn niet bio-equivalent en daarmee niet een-op-een uitwisselbaar. Het omzetten van gebruikers van Toujeo op Lantus of Abasaglar kan serieuze risico’s van hypoglykemie met zich meebrengen als dit niet zorgvuldig gebeurt. Bij omzetting wordt preventief een 20% lagere insulinedosering Lantus of Abasaglar (aantal eenheden) geadviseerd om te voorkomen dat mensen een hypoglykemie krijgen. Omzetting op een andere sterkte dient te gepaard te gaan met monitoring.
  • Het gebruik van Toujeo wordt niet aanbevolen in de NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2. Maar deze NHG-standaard bespreekt niet de rol van Toujeo bij patiënten met Diabetes Mellitus type 1. Deze groep patiënten kan baat hebben bij een basale insuline die langer dan 24 uur werkt.

De KNMP adviseert om een eventuele omzetting alleen na gezamenlijk overleg met de voorschrijver en patiënt in te zetten.