KNMP verstuurt persbericht met waarschuwing aan opiumwetmiddelgebruikers bij reizen naar buitenland

19 juni 2019

De KNMP waarschuwt op 19 juni via een landelijk persbericht alle opiumwetmiddelgebruikers in Nederland om tijdig een officiële verklaring aan te vragen voordat zij het land verlaten voor hun vakantie. Het bericht gaat ook in op de rol die apothekers spelen in een goede vakantievoorbereiding, zoals het voorzien in een medicijnpaspoort. Gelijktijdig aan het verstuurde persbericht start er een online campagne om opiumwetmiddelgebruikers te attenderen op de benodigde verklaring.

De KNMP adviseert apothekers zich voor te bereiden op mogelijke vragen van patiënten aan de balie over hun medicijnengebruik tijdens vakantie.

Bereid u voor

Dit doet de KNMP voor 'Goed voorbereid op reis'

  • Lanceren van een gesponsorde online campagne
    Vanaf 19 juni staat op sites van Sanoma, RTL, de Persgroep, De Telegraaf Mediagroep en NU.nl een online banner gedurende twee maanden (de campagneperiode van ‘Goed voorbereid op reis’). Via deze online banner, worden extra kliks naar de algemene campagnepagina op Apotheek.nl gegeneerd. De campagnepagina werd begin dit jaar gelanceerd, om zo de toegevoegde waarde van Apotheek.nl over het voetlicht te brengen. De mini-campagne 'Goed voorbereid op reis' draagt er opnieuw aan bij een extra toestroom van bezoekers naar deze pagina te genereren. Bezoekers die via de online uiting op de campagnepagina terecht komen, zien - naast een link naar de info over ‘Goed voorbereid op reis' - ook waarom Apotheek.nl de beste medicijnenwebsite van Nederland is. En dat de site tot stand is gekomen 'namens alle apothekers van Nederland'- wat bijdraagt aan een profileren van de apotheker. 
  • Radiospot uitzenden
    De radiozenders Sky Radio, Radio 10 en de regionale zenders zenden de eerste twee weken van juli een radiospot uit over de rol van de apotheker en Apotheek.nl. Hier wordt aangehaakt op het thema vakantie. 
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: KNMP