KNMP ondersteunt uitkomst onderzoek Nictiz over medicatiebewaking

25 april 2019

De KNMP ondersteunt de uitkomst van het onderzoek van Nictiz naar digitale uitwisseling van laboratoriumresultaten richting apotheken. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het scenario waarbij een apotheker via het Landelijk Schakelpunt (LSP) gegevens zelf ophaalt uit het XDS-systeem van het laboratorium het meest geschikt is. Reinier Bax, voorzitter van de LOA: ‘De KNMP is er voorstander van dat apothekers gegevens rechtstreeks bij het laboratorium kunnen opvragen en automatisch inladen.’

Nictiz komt met haar onderzoek tot de conclusie dat het scenario ‘Ophalen middels LSP en XDS-repository’ toekomstbestendig en landelijk toepasbaar is. Nictiz beveelt daarom aan om het scenario ‘Ophalen middels LSP en XDS-repository’ te implementeren. De KNMP kan zich daar goed in vinden. Juist omdat apothekers al grootgebruikers zijn van het LSP.

Onlangs informeerde minister Bruins (VWS) de Kamer over de Roadmap van met prioriteit te digitaliseren gegevensuitwisselingen. Daarin komt ook het zorgbreed uitwisselen van medicatiegegevens, labwaarden en gegevens over intolerantie, contra-indicaties en allergieën tussen zorgverleners en met de patiënt aan bod.

Lees het bericht van Nictiz Lees het KNMP-bericht over de Roadmap gegevensuitwisseling