KNMP onderdeel van Alliantie Medicatieveiligheid

13 juni 2019

In opdracht van minister Bruno Bruins van VWS is 4 juni de Alliantie Medicatieveiligheid gestart. De KNMP is partner binnen deze alliantie. De groep bestaat uit ruim 50 experts en patiënten die de komende maanden aan een gezamenlijke aanpak werkt om het aantal geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames terug te dringen.

De Alliantie Medicatieveiligheid komt dit najaar met concrete acties en doelstellingen om het aantal geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames terug te dringen. De KNMP benadrukt het belang van een integrale aanpak met voorschrijvers, toedieners en terhandstellers.

Winnaar KNMP Zorginnovatieprijs

Minister Bruins benoemd de winnaar van de KNMP Zorginnovatieprijs 2019, apotheek West Friesland, als succesvol voorbeeld om medicatieveiligheid te verbeteren: ‘Het hoge aantal incidenten als gevolg van medicatiefouten is mij een doorn in het oog; de cijfers vormen een schril contrast met het niveau van onze zorg. Medicatieveiligheid staat al jaren hoog op de agenda. Er gebeurt heel veel, maar toch is het aantal vermijdbare opnames en sterfgevallen de laatste jaren helaas niet gedaald. Er is dus meer nodig. Daarbij is het cruciaal dat er altijd een actueel medicatieoverzicht is, dat mensen en zorgverleners zich bewuster zijn van risico’s en dat er een goede overdracht plaatsvindt. En we moeten leren van elkaar. Er zijn nu meerdere succesvolle projecten, maar verbinding ontbreekt vaak. Zo werken bijvoorbeeld in West-Friesland huisartsen en apothekers nauw samen om nierschade door medicijngebruik te voorkomen. Zoiets kan in heel Nederland; en dat geldt voor veel meer initiatieven.’

Totaalplan

De Alliantie Medicatieveiligheid zal de komende maanden werken aan een totaalplan, waarbij wordt ingezet op drie thema’s: goede (elektronische) medicatieoverdracht; optimaliseren van geneesmiddelgebruik en meer samenwerking tussen alle disciplines. Alle partijen die een rol spelen in het medicatieproces zijn vertegenwoordigd: apothekers, artsen, verpleegkundigen, paramedici, assistenten en patiëntenkoepels.

Meer informatie over de Alliantie Medicatieveiligheid is te vinden op .

Klik hier voor de berichtgeving van de Rijksoverheid Klik hier voor het visuele verslag van de startbijeenkomst