KNMP: omzetten naar biosimilar insuline samen met andere zorgverleners

21 februari 2019

KNMP roept apothekers op om afspraken te maken met andere zorgverleners bij de omzetting van patiënten naar biosimilar insuline. Per 1 maart 2019 geldt bij zorgverzekeraar CZ Abasaglar (insuline glargine) als preferent geneesmiddel voor nieuwe en bestaande gebruikers. In december 2018 kondigde zorgverzekeraar VGZ al uitbreiding van het preferentiebeleid aan voor startende diabetespatiënten naar bestaande gebruikers van Lantus.

Aandachtspunten

VGZ en CZ verwijzen in hun berichtgeving naar de aandachtspunten die door de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) is ontwikkeld in overleg met de KNMP, patiëntenvereniging DVN en VGZ. De KNMP adviseert om de aandachtspunten door te nemen en te bespreken met relevante zorgverleners, zoals huisarts en Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg (POH) of diabetesverpleegkundige. De omzetting dient volgens de aandachtspunten ook zorgvuldig en in samenspraak met de patiënt te gebeuren.

Preferentiebeleid VGZ en CZ

Beide zorgverzekeraars hebben de biosimilar insuline glargine Abasaglar aangewezen als voorkeursgeneesmiddel voor nieuwe en bestaande patiënten. Kinderen onder 18 jaar, zwangeren en vrouwen met een kinderwens zijn uitgesloten van het preferentiebeleid. 

In 2016 heeft VGZ de biosimilar insuline Abasaglar aangewezen als voorkeursgeneesmiddel voor diabetespatiënten die starten met het langwerkende insuline glargine. Om de continuïteit van de therapie te waarborgen en wisselingen zoveel mogelijk te voorkomen heeft VGZ Abasaglar tot 2021 geselecteerd als preferentie geneesmiddel. CZ-groep heeft Abasaglar tot en met februari 2023 aangewezen

De KNMP staat positief tegenover de inzet van biosimilars. Het gebruik van biosimilars kan leiden tot kostenbesparingen mét behoud van kwaliteit. Meer informatie over biosimilars en een patiëntenfolder zijn te vinden op CBG-website. De aandachtspunten zijn te downloaden op KNMP.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laurien Rook, tel. (070) 37 37 249, e-mail .

Naar de aandachtspunten KNMP-standpunt biosimilars
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg