Knelpunten bij palliatieve sedatie gevraagd

15 april 2019

De KNMG vraagt zorgverleners knelpunten te benoemen bij palliatieve sedatie. Een analyse van de knelpunten is een onderdeel van de herziening van de KNMG-richtlijn Palliatieve sedatie. Apothekers kunnen aangeven welke knelpunten volgens hen in de herziene richtlijn aan de orde moeten komen. Het invullen van de enquête kan tot vrijdag 26 april en neemt ongeveer 10 minuten in beslag.

De richtlijncommissie van de KNMG heeft reeds enkele knelpunten geformuleerd en opgenomen in de enquête. Zorgverleners kunnen laten weten aan welke knelpunten zij prioriteit geven en kunnen de lijst met knelpunten zelf aanvullen. De Patiëntenfederatie Nederland heeft een aparte enquête uitgezet voor het patiëntenperspectief. De richtlijncommissie kan met deze inventarisaties een aantal vragen voor literatuuronderzoek opstellen om de richtlijn optimaal te kunnen onderbouwen.

De richtlijn Palliatieve sedatie uit 2009 wordt momenteel herzien, zodat de inhoud aansluit bij de nieuwste wetenschappelijke kennis en professionele inzichten. De herziene richtlijn is naar verwachting eind 2020 gereed.

Ga naar de enquête
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering