IGJ krijgt boetebevoegdheid bij FMD

14 november 2019

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) krijgt begin 2020 de bevoegdheid boetes op te leggen aan apotheekhoudenden die niet voldoen aan de verplichtingen van de Falsified Medicines Directive (FMD). Boetes kunnen in eerste instantie opgelegd worden aan apotheekhoudenden die niet aangesloten zijn bij de NMVO, structureel onevenredig veel alerts veroorzaken en/of niet scannen.

De bevoegdheid om boetes op te leggen is geregeld in een verzamelwet die recent in behandeling is genomen bij de Tweede Kamer. De KNMP adviseert apothekers die nog niet aangesloten zijn dit zo snel mogelijk te doen. Sommige apotheekhoudenden zijn wel aangesloten, maar genereren honderden alerts per dag. Dit wordt gedefinieerd als onevenredig veel foutmeldingen. Het is belangrijk dat apothekers de oorzaken van deze foutmeldingen nagaan en daar zo mogelijk actie op ondernemen. Apothekers die scanproblemen ervaren kunnen een scannertest doen of contact opnemen met hun software- of scannerleverancier.

Scannertest

Er is een nieuwe 2D-datamatrix om de scanners in de apotheek te testen. Hiermee kunnen de meestvoorkomende fouten van de afgelopen weken worden opgespoord. Het is belangrijk om deze test bij alle scanners uit te voeren, omdat de resultaten binnen een apotheek nog wel eens kunnen verschillen. Ook met identieke scanners en systemen.

Zo werkt de test:

1. Controleer of de scanner is aangesloten op de computer.
2. Open Kladblok of Word. DUS NIET TESTEN IN HET AIS!
3. Scan onderstaande code:

2Dtestcode_2019114

Een succesvolle scan geeft als resultaat: 014791836674619110TEST398E53CA521723020121YZ0yz30CcE8222C468B

Verschijnt deze zin niet? Raadpleeg dan de softwareleverancier of neem contact op met de leverancier van de scanner.