IGJ-circulaire weer 3 jaar van kracht

22 augustus 2019

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de circulaire 'Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers' aangepast. De herziene circulaire is weer van kracht tot 22 augustus 2022.

Doorleveren

IGJ heeft de regels voor het collegiaal doorleveren van apotheekbereidingen vastgelegd in de Circulaire 'Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers' met zijn 5 bijbehorende Annexen. Deze circulaire is nu op hoofdlijnen aangepast; de Annexen zullen later volgen. Tot nader order moeten verwijzingen naar de Circulaire 2016-01-IGZ worden gelezen als verwijzing naar de herziene Circulaire 2019-01-IGJ.

Bekijk de IGJ-circulaire Naar het bericht van IGJ

Consequenties

De aanpassingen in de circulaire zijn beperkt tot tekstuele wijzigingen en actualisering van de terminologie. De herziening betekent geen wijzigingen voor de dagelijkse praktijk. Meer informatie is te vinden in de LNA-mededeling 'Herziening Circulaire'.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg