Herziene KNMP-richtlijn Ter hand stellen gereed

31 januari 2019

De KNMP-richtlijn Ter hand stellen is herzien, geautoriseerd en staat online. Waar de oude richtlijn nog uitging van een patiënt aan de balie met een papieren recept, houdt de herziene richtlijn rekening met de verschillende manieren van ter hand stellen. Hierdoor is er meer ruimte voor praktijkvariatie, met een grotere professionele verantwoordelijkheid voor de openbaar apotheker.

Met de komst van central filling, uitgifteautomaten en bezorgdiensten, komen patiënten minder vaak met een papieren recept aan de balie. Toch blijven klassieke zorghandelingen zoals identificering van de patiënt en onderzoek van de zorgvraag bestaan. De herziene richtlijn bevat aanbevelingen om de risico’s die deze nieuwe ontwikkelingen met zich meebrengen te managen.

Een andere wijzigingen ten opzichte van de oude richtlijn gaat over de eindcontrole door de apotheker. Deze dient nu op dezelfde dag van de ter hand stelling plaats te vinden, of uiterlijk de volgende ochtend bij ter hand stelling tijdens avond- en nachtdiensten. Verder is het, vanwege digitalisering, niet altijd meer nodig om een tweede controle uit te voeren en hoeft een UA-product niet altijd meer te worden geëtiketteerd.

Meer dan tachtig praktijkapothekers zijn betrokken geweest bij de herziening van deze richtlijn. De richtlijn beschrijft dan ook wat de beroepsgroep zelf verstaat onder goede zorg. Het is geen afvinklijst, maar een document met aanbevelingen om farmaceutische patiëntenzorg goed in te richten, met ruimte voor praktijkvariatie. Naast de herziene richtlijn is ook een nieuwe samenvattingskaart beschikbaar.

Bekijk de herziene KNMP-richtlijn Ter hand stellen
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg