Gezocht: ervaringen met apotheekzorg voor oudere patiënten

27 maart 2019

De KNMP hoort graag van apothekers wat zij in hun apotheek doen om gedragsveranderingen bij oudere patiënten te signaleren – bijvoorbeeld als zij zien dat hun gezondheid of zelfredzaamheid achteruitgaat. Heeft u hier een systeem voor? Of zou u iets willen doen, maar ontbreken de randvoorwaarden?

Laat het weten via sigouderen@knmp.nl.

De KNMP inventariseert goede voorbeelden, knelpunten en wensen in het kader van het VWS-programma Langer Thuis. Doel van dit programma is dat ouderen in hun eigen omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven. Daarvoor moeten zij wel voldoende grip op hun gezondheid en herstel hebben, goed voor zichzelf kunnen zorgen en zo nodig hulp van anderen kunnen inroepen.

Signalerende functie

De apotheek heeft een belangrijke signalerende functie als er iets verandert in de gezondheid van ouderen. Het apotheekteam kan bijvoorbeeld opmerken dat een patiënt zich minder goed verzorgt, problemen heeft met zijn medicatie of minder fit is dan anders.

Door te inventariseren wat apothekers al doen, nog zouden willen doen, en nog wensen, kan de KNMP bij VWS en samenwerkingspartners aangeven wat de behoefte is bij de zorg voor ouderen. Naast VWS en KNMP zijn bij Langer Thuis betrokken: het ministerie van BZK, VNG, ZN, Actiz, Aedes, LHV, InEen, KBO-PCOB, Zorgthuis.nl, Patiëntenfederatie Nederland, VNO-NCW, MKB Nederland, KNGF, PPN, V&VN, SWN, Verenso, Mezzo en NOV.

Meer informatie op de website van Rijksoverheid.nl
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg