Gezocht: apothekers voor werkgroep ter verbetering signalering dubbelmedicatie

8 november 2019

Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP is voor de nieuwe werkgroep Dubbelmedicatie op zoek naar openbaar apothekers en poliklinische apothekers die willen meewerken aan een verbeterde signalering van (pseudo)dubbelmedicatie in de G-Standaard.

De KNMP streeft naar meer relevante en minder irrelevante (pseudo)dubbelmedicatiesignalen in de G-Standaard. De leden uit de werkgroep Dubbelmedicatie beoordelen de hiertoe uitgewerkte voorstellen, en bespreken deze gezamenlijk tijdens bijeenkomsten die een aantal keer per jaar centraal in het land plaatsvinden. Voorstellen worden ook via e-mail voorgelegd.

Aanmelden

Geïnteresseerde apothekers zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor de werkgroep via m.journee-gilissen@knmp.nl (Marleen Journee-Gilissen) of via 070 – 373 72 36.

Over het GIC

Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) is het expertisecentrum op het gebied van geneesmiddelen en farmacotherapie in Nederland. De kerntaak van het GIC is het ontwikkelen, vernieuwen en verstrekken van actuele, praktische en betrouwbare geneesmiddelinformatie en geneesmiddeladviezen voor apothekers, andere zorgverleners en patiënten.